Tapiolan uusi sijoitustalletus sijoittaa markkinajohtajiin

LEHDISTÖTIEDOTE
17.4.2012

Tapiola toi 13.4.2012 markkinoille uuden sijoitustalletuksen, joka sijoittaa tunnettuihin kotimaisiin pörssiyhtiöihin Fortumiin, Metsoon, Sampoon ja Wärtsilään. Talletuksen kautta on mahdollista hyötyä yhtiöiden kasvusta turvallisen talletustuotteen muodossa ilman pääoman menettämisen riskiä.

”Sijoitustalletus on turvallinen tapa säästää ja hyötyä osakemarkkinoiden mahdollisesta noususta ilman riskiä pääoman menettämisestä. Sijoitustalletus ei ole suora sijoitus kohdeyhtiöiden osakkeisiin, vaan se on talletus Tapiola Pankkiin, jonka kautta asiakas voi päästä osalliseksi osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä. Lisäksi sijoitustalletus tarjoaa houkuttelevaa korkoa verrattuna samanmittaisiin määräaikaistalletuksiin”, sanoo palvelujohtaja Satu Norhomaa Tapiola Pankista.

Tapiola maksaa kahden vuoden määräaikaiselle 1000 euron talletukselle vuotuista talletuskorkoa 1,55 prosenttia (tilanne 4.4.2012). Sen sijaan kahden vuoden mittaiselle sijoitustalletukselle maksettava vuotuinen talletuskorko on puolestaan 4,35 prosenttia, jos odotettu 8,5 prosentin lisäkorko toteutuu. Lisäkorko maksetaan, mikäli osakekorin kaikkien neljän osakkeen arvot ovat määrittelypäivänä 9.5.2014 samalla tasolla tai korkeammalla, kuin lähtöpäivänä 25.5.2012.

Lisätuottoa talletukselle neljän pörssiyhtiön kautta

Kaksivuotisen talletuksen mahdollinen lisätuotto perustuu neljän eri aloilla toimivan tunnetun pörssiyhtiön Fortumin, Metson, Sammon ja Wärtsilän osakekurssin kehitykseen. Yhtiöt ovat Tapiola Pankin sijoitustutkimuksen valitsemia ja niiden näkymät ovat sijoitustutkimuksen mukaan pidemmällä aikavälillä houkuttelevat.

Pohjoismaiden johtavan sähköntuottajan Fortumin etuna on lähes hiilidioksidivapaa sähköntuotanto ympäristönormien tiukentuessa. Tulevaisuuden tulospotentiaalia nostavat investoinnit Venäjän markkinoille, kertoo pääanalyytikko Kim Gorschelnik Tapiola Pankin sijoitustutkimuksesta.

Metso puolestaan on yksi kaivos- ja maanrakennusteknologian, metallinkierrätysjärjestelmien sekä paperi- ja kuituteknologian maailmanlaajuisista markkinajohtajista. ”Metson vahva asema kehittyvillä markkinoilla ja huoltotoiminnan merkittävä osuus vähentävät Euroopan heikkoon taloustilanteeseen liittyviä riskejä.”

Sammon kokonaan omistama If vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja. Sampo on myös pohjoismaiden suurimman pankin, Nordean, suurin omistaja. ”Sammon tulos on ollut vahva ja vakaa epävakainakin aikoina.”

Wärtsilä on johtava energiamarkkinoiden ja merenkulun voimaratkaisuiden toimittaja. ”Yhtiön strategian painopistealueet ovat älykkäät voimantuotannon ratkaisut, kaasun käyttö merimoottoreissa ja ympäristöteknologian ratkaisut. Yksi merkittävä kasvupotentiaali liittyy muun muassa ympäristömääräysten tiukentumiseen meriliikenteessä”, Gorschelnik sanoo.

Alustava lisäkorko on 8,5 prosenttia

Sijoitustalletus Markkinajohtajat 2/2012 on määräaikaistalletus, jolle maksetaan vuotuista takuukorkoa 0,1 prosenttia ja lisäkorkoa, mikäli lisäkoron ehdot toteutuvat. Lisäkorko maksetaan, mikäli osakekorin kaikkien osakkeiden arvot ovat määrittelypäivänä 9.5.2014 samalla tasolla tai korkeammalla, kuin lähtöpäivänä 25.5.2012. Mahdollisen lisäkoron lopullinen prosentti vahvistuu 25.5.2012, alustava mahdollinen lisäkorko on 8,5 prosenttia. Minimitalletus on 1000 euroa. Talletus on myynnissä 23.5.2012 saakka.

Talletuksen pääoma ja takuukorko kuuluvat Suomen talletussuojan piiriin. Talletuksen lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin.

Lisätiedot

Satu Norhomaa
palvelujohtaja
Tapiola Pankki
puh. (09) 453 7007 ja 050 3615771

Kim Gorschelnik
pääanalyytikko
Tapiola Pankin sijoitustutkimus
puh. (09) 453 2905 ja 050 338 9734

tapiola.fi/sijoitustalletus

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.