Tapiolan uuteen säästämisen kokonaispalveluun pääsee 3000 euron säästöillä

LEHDISTÖTIEDOTE
2.4.2012

Tapiola Pankin tuoreen Arjen katsauksen kyselyn mukaan Iso joukko suomalaisista säästää ”pahan päivän varalle”. Toisaalta kyselyyn vastanneista reilu neljännes ei säästä erityisesti mihinkään. Tapiola Pankki tuo suunnitelmallisen palvelun myös niiden ulottuville, jotka ovat epävarmoja mahdollisuuksistaan säästää ja kartuttaa varallisuuttaan. Kokonaispalvelun piiriin pääsee 3000 euron säästöillä.

Tapiolan uusi säästämisen kokonaispalvelu pitää sisällään päivittäiset raha-asiat, kuten palkkatilin, verkkopalvelun ja kortin, keskipitkän säästämisen rahastojen tai henkivakuutussäästämisen kautta sekä varautumisen ikääntymiseen ja eläkeaikaan. Palvelun valitseva asiakas saa Tapiola Pankin maksukortin omavalintaisella kuvalla ilman vuosimaksua. Kesäkuun loppuun mennessä palvelun käyttöön ottaneiden kesken arvotaan 500 euron matkalahjakortti.

Viisas täydennys Tapiolan varainhoidollisille palvelumalleille

Palvelukokonaisuus täydentää jo aiemmin lanseerattuja varainhoidollisia palvelumalleja, joista Tapiola Vauras on tarkoitettu 20 000–100 000 euron sijoitusvarallisuudelle ja Tapiola Private -yksityispankkipalvelut yli 100 000 euron sijoitusvarallisuudelle.

Maaliskuussa julkaistun Arjen katsauksen kyselyn perusteella uudenlaisille säästämisen kokonaisratkaisuille on tarvetta. Etenkin monen nuoren aikuisen talous on herkkä suhdannemuutoksille. Siksi moni tunnistaa tarpeen säästää puskurirahastoa. Tutkimustulosten valossa näyttää myös siltä, että aina mahdollisuutta säästämiseen ei huomata, vaikka palkasta jäisikin yli.

”Kutsumme uutta palvelukokonaisuutta Viisaaksi kokonaisratkaisuksi. Moni tuskailee tavoitteellisen säästämisen aloittamista, sillä säästyneet varat haluttaisiin pitää käyttövalmiudessa. Siksi hyvät vaihtoehdot tuottojen saamiseen jäävät käyttämättä. Kannustamme ihmisiä huolehtimaan sekä niin sanotusta keskipitkästä säästämisestä että varautumisesta työuran jälkeiseen aikaan. Näin säästöjä kertyy myös nyt ajankohtaisten unelmien toteuttamiseen”, sanoo kehittämispäällikkö Milla Kurki Tapiola Pankista.

Pahan päivän varan säästöt tuottamaan

Milla Kurki sanoo, että palvelu edellyttää 3 000 euron säästöjä. Asiakkaita suositellaan muutenkin pitämään vastaavaa summaa, noin kahden kuukauden nettopalkkaa, vararahastona yllättäviin menoihin. Sen sijaan, että tätä ”pahan päivän varaa” säilyttää käyttötilillään, sen voi tallettaa paremmin tuottavasti haluamallaan tavalla esimerkiksi määräaikaistalletukseen tai se voi olla arvo-osuustilillä tai esimerkiksi rahastoissa.

Palveluun on luotu kaksi profiilia sen mukaan, millainen säästäminen asiakasta kiinnostaa. Asiakas voi joko itse aktiivisesti osallistua sijoituskohteiden valintaan ja muutoksiin tai vaihtoehtoisesti jättää säästönsä täysin asiantuntijan hoitoon.

”Etenkin säästämisessä asiakkaiden tuottotoiveet tai halu riskin ottamiseen vaihtelevat. Asiakkaan toiveet ja taloudellinen tilanne käydään läpi henkilökohtaisessa tapaamisessa. Yksi tapaaminen asiantuntijan kanssa riittää siihen, että sopivin palvelukokonaisuus varmasti löytyy. Tiedämme, että monet kokevat säästämisen ja sijoittamisen vaikeaksi. Siksi haluamme tehdä siitä mahdollisimman helppoa. Haluamme osoittaa asiakkaillemme, että palvelumme ovat heitä varten – ei päinvastoin”, Milla Kurki sanoo.

Lisätiedot:

Milla Kurki
kehittämispäällikkö
Tapiola Pankki Oy             
09-4537141
etunimi.sukunimi@tapiola.fi

 

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.