Tiedote aiesopimuksesta & kutsu tiedotustilaisuuteen 18.12. klo 11.30

Eläke-Tapiola ja Eläke-Fennia tähtäävät uuden vahvan työeläkeyhtiön muodostamiseen

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian (Eläke-Fennia) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan (Eläke-Tapiola) hallitukset ovat päättäneet solmia aiesopimuksen yhtiöiden sulautumissuunnittelun aloittamisesta. Tavoitteena on luoda uusi työeläkeyhtiö, joka tuottaa asiakkailleen korkealuokkaisia palveluja työeläketurvan hoitoon sekä kilpailukykyisiä asiakasetuja.

Yhteisenä tavoitteena on työeläketurvan hoidon kokonaistehokkuuden parantaminen sekä vahvan ja vastuullisen työeläketoimijan perustaminen hoitamaan asiakkaidensa työeläketurvaa ja eläkevarallisuutta haasteellisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uusi yhtiö tarjoaa työeläkevakuutuspalveluja kaikille yksityisen sektorin yrityksille ja yrittäjille. Asiakkaita toiminnan käynnistyessä ovat Eläke-Fennian ja Eläke-Tapiolan nykyiset asiakkaat.

Uuden työeläkeyhtiön tavoitteena on jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä LähiTapiola-ryhmän ja Fennia-ryhmän kanssa toimien tasapuolisesti molempien yhtiöryhmien työeläkevakuutuskumppanina. Uuden yhtiön keskeiset menestystekijät ovat korkealuokkainen asiakkaiden tarpeet huomioon ottava palvelu, korkea vakavaraisuus, hyvä kustannustehokkuus sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö. 

Uuden työeläkeyhtiön kokonaismaksutulo tulee olemaan noin 3 miljardia euroa ja yhteinen eläkevarallisuus noin 17 miljardia euroa. Vakavaraisuus eli toimintapääoma on yhtiöiden nykyisten (30.9.2012) vakavaraisuuksien perusteella laskettuna 23,7 %, mikä on alalla erittäin kilpailukykyinen. Uuden yhtiön TyEL- ja YEL-vakuutettujen lukumäärä on noin 450 000.

Uusi työeläkeyhtiö pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan suomalaisen ansiosidonnaisen ja osittain rahastoivan työeläketurvan laadukkaaseen hoitoon ja sen kehittämiseen. Eläkejärjestelmän kehittämistyössä se toimii rakentavassa yhteistyössä työnantaja-, työntekijä- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa siten, että suomalainen työeläkejärjestelmä olisi taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä ja tehokkaasti hoidettu. 

Tavoitteena on, että osapuolet laativat sulautumiseen tähtäävän suunnitelman, jonka yhtiöiden hallintoelimet käsittelevät 31.5.2013 mennessä. Yhdistyneen yhtiön toiminta käynnistyy aiesopimuksen mukaan 1.1.2014 edellyttäen, että yhtiöoikeudellinen prosessi ja viranomaiskäsittely on saatu vietyä läpi.

Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus tiistaina 18.12.2012 klo 11.30 hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa!

Lisätiedot: 

Eläke-Fennia 
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sairanen, puh. 050 515 1070
Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh. 010 503 7204

Eläke-Tapiola  
Hallituksen puheenjohtaja Harri Miettinen, puh. 050 388 3070
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 050 568 8325

Avainsanat:

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.