Ystävätoiminta ja energianeuvonta Tapiolan pääkumppanuuksina vuonna 2011

LEHDISTÖTIEDOTE
29.4.2011

Tapiola jatkaa Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppanina vuonna 2011. EU:n vapaaehtoistoiminnan vuonna yhteistyötä on tarkoitus monipuolistaa ja syventää entisestään. Tapiola on myös aloittanut Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa uudenlaisen yhteistyön energianeuvonnassa. Molemmat kumppanuudet ovat tärkeä osa Tapiola-ryhmän arvoihin kuuluvaa vastuullista yritystoimintaa, jota Tapiola toteuttaa muun muassa vastuullisuuslupausten kautta.

Tapiolan vastuullisuuslupauksiin on kirjattu tavoitteita ja tekoja asiakkaiden, henkilöstön, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Tapiolassa yhteiskuntavastuu on kuulunut yrityksen arvoihin jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien, ja päämääränä on toimia vastuullisesti laajemminkin kuin vain lainsäädännön vaatimissa rajoissa. Yhteistyö Punaisen Ristin kanssa alkoi vuonna 2002 nuorten turvatalojen tukemisena. Vuodesta 2006 Tapiolan yhteistyökohde on ollut ystävätoiminta eli vapaaehtoisten ystävien välittäminen esimerkiksi yksinäisyyttä kokeville. Punainen Risti järjestää ystäväkursseja, ja vapaaehtoisia ystäviä on jo lähes 10 000.

Tapiolan ja Punaisen Ristin yhteistyön perustana on yhteensopiva arvomaailma ja halu tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Näemme ystävätoiminnan yhteiskunnallisesti merkittävänä toimintana, joka myös konkretisoi Tapiolan yhteisöllisyyttä”, sanoo kehityspäällikkö Sari Byman Tapiolan yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta -yksiköstä.

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Ystävätoiminnassa teemavuoden pääviesti on se, että yksinäisyys on lisääntynyt ja että vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan entistä enemmän. Helmikuu oli Tapiolan toimistoilla Ystävänkuukausi, ja yhteistyö näkyy myös Punaisen Ristin viikolla 2.-8.5. sekä syksyllä Operaatio Nälkäpäivässä.

Tapiola ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat aloittaneet energianeuvonnan

Toinen Tapiolan pääyhteistyökumppani on Suomen Luonnonsuojeluliitto, jonka kanssa Tapiola on aloittanut aivan uudenlaisen yhteistyön energianeuvonnassa. Luonnonsuojeluliiton Negawattineuvonta kannustaa taloyhtiöitä ja asukkaita ympäri Suomen toteuttamaan kannattavia energiansäästötoimenpiteitä ja opettelemaan säästäviä tapoja käyttää energiaa. Tapiola-ryhmän tukema Negawattineuvonta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010–2011. Luonnonsuojeluliitto etsii parhaillaan ensimmäisiä esimerkkikohteita neuvontahankkeeseen.

”Energianeuvonnan kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa valtakunnallisesti ja edistää sekä energiansäästöä sekä ympäristötietoisuutta. Yhteistyö on osa Tapiolan yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa Tapiolan vastuullisuuslupauksia”, sanoo asiantuntija Elina Kuusela Tapiola-ryhmän yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta -yksiköstä.

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa aiempien vuosien yhteistyöstä tuttujen lähiluontoretkien järjestämistä. Tänä vuonna retkiä järjestetään pääkaupunkiseudulla tilausretkinä yrityksille. Tapiola vakuuttaa retkille osallistujat ryhmätapaturmavakuutuksella. Osallistujat on vakuutettu tapaturman varalta retken aikana sekä retkeen välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Pelastustaidoille ja turvallisuustietoudelle tukea

Pääyhteistyökumppanuuksien lisäksi Tapiola-ryhmä tukee tänä vuonna monia muitakin hankkeita. Tapiola on muun muassa mukana 150 vuotta täyttävän Helsingin pelastuslaitoksen juhlavuodessa. Teemana on turvallisuustietouden levittäminen.

Turvallisuustiedon parantamiseen tähtää myös Suomen pelastusalan keskusliiton Nou hätä! -pelastustaitokampanja 8.-luokkalaisille, jossa Tapiola on mukana jo toista vuotta. Nou hätä! -kampanja valittiin vastikään vuoden 2011 Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Tapiola palkitsee koulujen Nou hätä! -pelastustaitokilpailun voittajaluokan loppukilpailussa 5. toukokuuta Kuopiossa.

Lisätiedot:

www.oleystava.fi
www.ekoenergia.fi/energiansaasto
www.hel.fi/pel
www.nouhata.fi
www.tapiola.fi/vastuullisuus

Sari Byman
09 453 4285

Elina Kuusela
09 453 8462

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.

Tilaa