Kaikki yhdessä leikkipuistoon!

Tutkimus: Leikkipuistot ovat fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tyyssijoja kaikenikäisille

Poikkitieteellisessa SmartUs-kumppanuushankkeessa rakennetaan lapsille, vanhemmille ja ikääntyneille oppimista, fyysistä ja motorista kehitystä tukeva leikki- ja kuntoilupaikka. Hankkeessa lasten ja ikääntyneiden fyysisen ja motorisen kehityksen tutkimiseen keskittynyt Rovaniemen ammattikorkeakoulun Moto+-projekti julkistaa tänään päättyessään keskeisimmät tuloksensa. Yksi keskeisistä tuloksista on leikkikentällä leikkimisen soveltuminen kaiken ikäisten fyysiseen harjoitteluun. ”Leikkikenttää voivat periaatteessa käyttää kaiken ikäiset kuntosalinaan. Lisäksi se soveltuu erilaiseen fyysiseen testaamiseen yhtä hyvin kuin nykyiset kenttä- ja laboratoriokokeet. Koska leikkikentällä voidaan mitata tasapainoa, voimaa sekä motorisia taitoja, niin voidaan päätellä, että se myös harjoittaa edellä mainittuja taitoja”, kertoo projektipäällikkö Visa Pahtaja. Toisena projektin keskeisenä löydöksenä on, että ennestään toisilleen tuntemattomat ikääntyneet pystyvät leikkimään yhdessä lasten kanssa. Harjoittelutilanteen sosiaalisuus koettiin tärkeimmäksi tekijäksi harjoittelun mielekkyyttä kysyttäessä. ”Tutkimuksessa mukana olleet ikääntyneet kertoivat, että lapset ikään kuin houkuttelivat huomaamatta mukaan. Leikkikentät ovat käyttämätön voimavara monessa suhteessa. Asenteiden tulisi muuttua enemmän siihen suuntaan, että leikkikentät eivät ole pelkästään lapsia varten, vaan lasten vanhemmat ja ikääntyneet voivat hyödyntää yhtä lailla niitä yhdessä lasten kanssa”, Pahtaja sanoo. Kolmas projektin keskeinen tulos on, että leikkikenttää voi käyttää opetustilana. Projektissa testattiin esikoululaisten matematiikan opetusta leikkipuistoympäristössä. ”Esikoululaiset oppivat matematiikkaa tehokkaammin liikkuessaan leikkipuistossa. Koeryhmä paransi erityisesti yhteen- ja vähennyslaskutehtävissä. Liikkuessa ihmisen aivot saavat enemmän ravintoa ja happea, jolloin myös oppimiseen käytettävät aivosolut toimivat paremmin”, Visa Pahtaja kertoo. SmartUs on kumppanuushanke, jossa Rovaniemen ammattikorkeakoulun lisäksi ovat mukana Lapin yliopisto sekä useita yrityksiä. Ensi vuonna hankkeen tuloksena syntyy rovaniemeläiselle leikkipaikkavälinevalmistaja Lappset Groupille eri sukupolvien yhteiseen käyttöön soveltuva, oppimista tukeva leikki- ja kuntoilupaikkapaikka, jossa yhdistyvät perinteinen leikkipaikka sekä uusi teknologia ja uudet innovatiiviset sovellukset. ”Yhteistyö tutkijoiden kanssa on ollut hedelmällistä. Ensi vuoden aikana lanseerattavan SmartUs-tuoteperheen taustalla on tuoreinta tutkimustietoa oppimisesta sekä eri sukupolvien fyysisestä ja motorisesta kehityksestä”, sanoo Lappset Groupin hankepäällikkö Juha Laakkonen. ”SmartUs-leikkipuistossa projektimme tulos näkyy liikkeenä ja mahdollisuutena yhdessäoloon. Mukana on epästabiileja, heiluvia rakenteita sekä erikoisia liikesuuntia. Tutkimuksen ja tuotannon välinen linkki löytyi projektimme aikana”, summaa Pahtaja. Lisätietoja: Visa Pahtaja projektipäällikkö Rovaniemen ammattikorkeakoulu puh 0400-893 713 Juha Laakkonen hankepäällikkö Lappset Group Oy puh 040-5801 659

Liitteet & linkit