Leikkipuistojen suomalainen vallankumous Kööpenhaminassa

Kööpenhaminan vanhin leikkikenttä H. C. Ørstedsparkenissa päivittyy suomalaisin voimin, kun sinne avattiin uusi, teknologialla laajennettu SmartUs-leikkipuistoympäristö, jonka rovaniemeläinen leikkipaikkavälinevalmistaja Lappset Group Oy on kehittänyt yhteistyössä tutkijoiden ja muotoilijoiden kanssa. Oppimista ja motorista kehitystä tukeva SmartUs-leikkipuistoympäristö on koko perheen olohuone, jonka suunnittelussa on otettu huomioon myös yhdessäolon tärkeys ja leikin haasteellisuus. Kööpenhaminan kaupunki näkee hankkeen innostavana ja tärkeänä tulevaisuuden investointina.

SmartUs on uusi innovaatio leikin alalla. Kolmen vuoden suunnittelun ja kehitystyön tuloksena on syntynyt konsepti, joka houkuttelee kaikenikäisiä ja -kokoisia ihmisiä yhdistämään leikin ja oppimisen ympäristössä, joka voidaan räätälöidä täyttämään niin yksilön kuin ryhmänkin tarpeita. Teknologian yhdistäminen ulkoilmaleikkeihin antaa ’pelikonsolisukupolvelle’ todellisen vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon.

”SmartUs-leikkipuistoympäristössä tietokoneet on viety ulos, jolloin leikkiminen, oppiminen ja liikkuminen ulkoilmassa onnistuvat samanaikaisesti täysin uudella tavalla”, sanoo Kööpenhaminan kaupungin lasten ja nuorten asioiden hallinnosta vastaava Bo Asmus Kjeldgaard. ”Tämä uusi innovaatio istuu hyvin Kööpenhaminan kaupungin suunnitelmiin, joissa haluamme antaa lapsille ja nuorille enemmän mahdollisuuksia liikkua ja leikkiä. Olemme päässeet pitkälle, jos voimme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden leikkiä ja samalla oppia uusia asioita.”

”Kööpenhaminan kaupunki on edistyksellinen tarjotessaan ensimmäisenä maailmassa lapsille ja nuorille SmartUs ympäristön. Suomessa SmartUs-leikkipuistoympäristö on testattu kolmasluokkalaisten lasten liikunnan tunneilla. Tunneilla on yhdistelty urheilua, matematiikkaa ja maantiedettä. Tulokset osoittavat, että oppiminen on tehostunut verrattuna perinteisiin oppimistekniikoihin. Tämä uusi lähestymistapa oppimiseen auttaa myös lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia esimerkiksi kirjojen ja harjoitustehtävien kanssa”, kertoo Lappset Groupin toimitusjohtaja Pertti Ura.

”SmartUs-leikkikenttäteknologia soveltuu niin olemassa oleviin kuin uusiinkin leikkipaikkoihin. Tuotteen kehittämisen tarkoituksena ei ole ollut käyttää teknologiaa teknologian takia, vaan helpottaa oppimisen sisäistämistä leikin ja aktiivisen liikunnan kautta. Opettajat ja oppilaat voivat myös käyttää mielikuvitustaan kehitellessään uusia oppimistapoja. SmartUs-pelien sisällöntuotannon työkalut mahdollistavat kuvien, äänen ja tekstin yhdistämisen tutuissa leikeissä, kuten ruutuhyppelyssä”, Ura lisää.

Lisätietoja:

Lappset Group Oy, markkinointipäällikkö Heli Toivola, puh + 358 40 580 1659
Kööpenhaminan kaupunki, pormestari Bo Asmus Kjeldgaard (SF), puh + 45 26 17 24 64
Lappset Danmark A/S, johtaja Kenneth Lyngsøe, puh + 45 21 29 60 71
Kööpenhaminan kaupungin lasten ja nuorten asioiden hallinto, Torsten Bak, puh +45 26 16 43 89


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit