Fingrid ja L&T solmivat kattavan ympäristöhuollon yhteistyösopimuksen

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja Lassila & Tikanoja Oyj käynnistävät laajan yhteistyön, jonka tavoitteena on ohjata mahdollisimman suuri osa Fingridin kantaverkon ja varavoimalaitosten rakennus- ja kunnossapitotoiminnoissa syntyvästä jätteestä kierrätykseen ja hyötykäyttöön. 1.1.2014 käynnistyvän kolmivuotisen sopimuksen kokonaisarvoksi on arvioitu kuusi miljoonaa euroa.

Ensi vuoden alusta lähtien L&T vastaa Fingridin työmaiden ympäristöhuollosta. Palvelu pitää sisällään koko jätehuollon arvoketjun aina perusteellisesta ympäristöhuollon suunnitelmasta, tarkoituksenmukaisista keräilyvälineistä ja lajittelukoulutuksista jätteiden kuljettamiseen, prosessointiin ja toimittamiseen hyötykäyttöön. Materiaalit hyödynnetään jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisesti.

”Toimintaa kehittämällä pystymme ohjaamaan valtaosan työmailla syntyvästä jätteestä materiaalikierrätykseen ja loputkin hyötykäyttöön. Kyse on niin suurista kierrätysvolyymeistä, että niillä on jopa vaikutusta Suomen kansallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseen”, kertoo L&T:n ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo.

Suurin osa kierrätettävästä materiaalista on metallia, mutta lisäksi hyötykäyttöön toimitetaan merkittäviä määriä muun muassa kyllästettyä puuta, betonia ja öljyjätettä.

Fingrid haki julkisella kilpailutuksella kokonaisvaltaista kumppania, joka pystyy tarjoamaan valtakunnallista, joustavaa ja jatkuvasti kehittyvää ympäristöhuollon palvelua yhtiön kymmenille kantaverkon uudistamiseen liittyville työmaille eri puolilla Suomea. Yhtiön vastuulla on yli 14 000 kilometriä voimajohtoja, useita varavoimalaitoksia ja reilu sata sähköasemaa.

Kilpailutuksen tavoitteena oli keskittämällä lisätä toiminnan tehokkuutta ja parantaa kustannusten hallintaa.

”Kierrätysasteen maksimoimisen lisäksi meille merkittäviä asioita ovat työturvallisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen”, toteaa Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela.

Hyödyntämällä L&T:n raportointityökaluja Fingrid pystyy entistäkin systemaattisemmin johtamaan materiaalitehokkuuttaan ja saavuttamaan itselleen asettamansa ympäristöpäämäärät.

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Petri Salermo, L&T, puh. 050 3856876
Varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, Fingrid, puh. 030 395 5129

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2012 oli 674,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.lassila-tikanoja.fi

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Liitteet & linkit