Jätteiden hyödyntäminen tehostuu – L&T uudistaa kierrätyslaitostaan Keravalla

Jätteiden hyödyntäminen tehostuu Etelä-Suomessa, kun Lassila & Tikanoja (L&T) modernisoi Keravalla sijaitsevan kierrätyslaitoksensa. Kierrätyslaitoksessa valmistetaan kaupan ja teollisuuden sivuvirroista ja jätteistä uusioraaka-aineita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Investointihankkeen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2010 valmistuu biopolttoaineiden tuotantolaitos. Uudistetun prosessin ansiosta raaka-aineesta saadaan entistä puhtaampia biopolttoaineita. Esimerkiksi jätevirrassa olevaa kierrätyspuuta voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin puhtaana bioenergiana tai ohjata mahdollisesti uusioraaka-aineeksi. Toisessa vaiheessa vanha rakennusjätteen käsittelylaitos puretaan. Tilalle rakennetaan uusi laitos, jossa voidaan käsitellä rakentamisessa sekä kaupassa ja teollisuudessa syntyviä jätemateriaaleja. Käytännössä tämä tehostaa merkittävästi jätemateriaalien ohjaamista uusioraaka-aineiksi tai uusiutuviksi polttoaineiksi, jolloin kaatopaikoille ohjautuvat jätevirrat pienenevät. ”Suomi on valitettavasti vielä yhdyskuntajätteiden kierrättäjänä jälkijunassa. Suomalaisyritykset ja kuluttajat ymmärtävät kuitenkin laajasti jätteiden kierrättämisen merkityksen, ja siksi nyt tarvitaan käytännön tekoja, jotta saamme kierrättäjänä kiinni parhaita EU-maita, kuten Saksaa ja Alankomaita. Suomen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää, että saamme käyttämistämme raaka-aineista kaiken mahdollisen irti, ja tässä kierrättäminen ja lajittelu ovat tärkeässä roolissa”, sanoo liiketoimintajohtaja Markku Pullinen L&T:ltä. Keravan laitoksen uudistaminen vaikuttaa myönteisesti myös laitoksen lähiympäristöön. Jätemateriaalien käsittely siirtyy investoinnin seurauksena käytännössä sisätiloihin, jolloin muun muassa mahdolliset haju- ja meluhaitat alueelta pienenevät entisestään. Myös alueen sadevesien käsittely tehostuu. Ympäristövaikutusten pienentäminen on ollut lähtökohtana laitoksen suunnittelussa, jossa on tehty tiivistä yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa. ”Rakennus- ja purkutöistä johtuen alueelta voi joissain olosuhteissa aiheutua poikkeuksellisesti vähäisiä hajuhaittoja. Teemme kaikkemme, jotta voimme minimoida siirtymävaiheesta aiheutuvat mahdolliset haitat. Töiden loputtua Keravalla toimii yksi Euroopan ympäristöystävällisimmistä ja nykyaikaisimmista laitoksista, joka ohjaa jopa 90 prosenttia jätemateriaaleista uudelleen käytettäviksi”, tuotantojohtaja Jyri Nummela L&T:ltä toteaa. Rakennustyöt laitoksella on määrä saada päätökseen vuoden 2010 aikana. Laitoksen alueella Keravalla työskentelee tuotantovaiheessa noin 70 henkilöä. Lisätiedot ja tiedotusvälineiden vierailupyynnöt laitokselle: liiketoimintajohtaja Markku Pullinen, L&T, p. 050 558 5628 tuotantojohtaja Jyri Nummela, L&T, p. 050 385 7485 viestintäpäällikkö Mikko Saariaho, L&T, p. 0400 538 352

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.