Joulu korostaa lajittelun merkitystä

Joulun ja uuden vuoden aika tuo jonkin verran muutoksia jäteastioiden tyhjennysaikatauluihin eri puolilla maata. Muutoksia on viime vuotta vähemmän, koska osa pyhistä osuu viikonlopuille.

Runsas lumentulo etenkin Etelä-Suomessa saattaa hidastaa jäteastioiden tyhjentämistä. Jäteastiat voivat myös täyttyä nopeasti tavallista suurempien jätemäärien takia. Jätepisteestä huolehtiminen on sekä käyttäjien että jätehuollon työntekijöiden etu.

- Jäteastiaa ei saa ahtaa liian täyteen. Astia on pidettävä lumesta puhtaana ja reitti jätepisteelle on oltava aurattuna, jottei käyttäjille ja kuljettajille tule turhia liukastumisia ja muita vahinkoja, sanoo ympäristönhuollon asiantuntija Mirva Väisänen L&T:ltä.

Jäteastioiden täyttymisen sääntely pitää jäteastiat ja -katokset siisteinä ja samalla helposti tyhjennettävinä. Jätteet kannattaa lajitella huolellisesti, taitella suuret pakkaukset pieneen tilaan ja säilyttää paperit, pahvit, lasi ja metalli sisätiloissa siihen asti, kunnes tyhjennysaikataulut palautuvat normaaleiksi. Suosimalla uudelleenkäytettäviä, kestäviä ja mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita voi jo ostohetkellä vaikuttaa syntyvän jätteen määrään.

Lajittelu edistää jätemateriaalien hyötykäyttöä. Kun kierrätetyt materiaalit palautetaan teollisuuden raaka-aineeksi, kaatopaikoille päätyvän jätteen määrä ja kaatopaikkojen aiheuttama ilmastokuormitus pienenevät. Jos jätemateriaalit eivät sovellu hyödynnettäviksi raaka-aineena, ne voidaan hyötykäyttää teollisuuden sivupolttoaineena korvaamassa kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä.


Lisätietoa aikatauluista tiedotusvälineille:
Muutokset tyhjennysaikatauluissa vaihtelevat paikkakunnittain. Tarkat aikataulutiedot ovat saatavilla Lassila & Tikanojan paikallisista jätehuollon yksiköistä, joiden yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta www.lassila-tikanoja.fi.

Lisätietoa lajittelusta tiedotusvälineille:
ympäristönhuollon asiantuntija Mirva Väisänen, L&T, p. 050 385 8953

 

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin ja on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

--------------
L&T:n mediayhteydet:
viestintäpäällikkö Mikko Saariaho, p. 010 636 2751
viestinnän asiantuntija Eveliina Nera, p. 010 636 2820
--------------

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.