L&T:n siivous- ja tukipalveluille on myönnetty laatu-, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatit

Lassila & Tikanojan siivous- ja tukipalvelujen toimintajärjestelmä on arvioitu sertifiointiyritys DNV Certificationin toimesta keväällä 2014. Auditoinnin lopputuloksena L&T:n siivous- ja tukipalveluille myönnettiin 28.4.2014 laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO14001) ja työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit (OHSAS 18001).

Sertifioitu toimintajärjestelmä takaa yhdenmukaisen toimintatavan kaikissa L&T:n yksiköissä ympäri Suomen. Siivous- ja tukipalveluissa on yhtenäistetty käytännöt liittyen itse palvelun tuottamiseen, asiakashoitoon, työntekijöiden perehdytykseen, dokumenttien hallintaan ja palvelun sisäisiin arviointeihin.

”Sertifioitu toiminta varmistaa asiakkaillemme luotettavan ja sovitun mukaisen palvelun kaikkialla Suomessa. Toimintajärjestelmän vaikuttavuus on erityisen tärkeää asiakasvaatimusten täyttymisen kannalta. Uskomme asiakastyytyväisyytemme paranevan, kun otamme käyttöön toimintajärjestelmään liittyvät jatkuvan parantamisen prosessit”, kertoo liiketoimintajohtaja Jaana Mulari L&T:ltä.

L&T:n siivouspalvelut tuottaa ympäristöystävällistä ja asiakkaan tarpeet sekä toimintaympäristön huomioivaa siivouspalvelua. L&T:llä on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty siivouspalvelumalli. Tukipalvelut tuottaa asiakkaan ydintoimintaa tukevia palveluja, kuten toimiston tukitehtäviä ja logistiikan palveluja.

”Toimintamme periaatteena on huomioida kaikessa tekemisessämme materiaali- ja energiatehokkuus sekä päästöjen ja energiakulutuksen vähentäminen. Tämä edellyttää meiltä vankkaa, asiakkaittemme tarpeisiin soveltuvaa ympäristöosaamista sekä omien ympäristövaikutusten minimoimista”, kertoo Jaana Mulari.

L&T:n Ympäristöpassi-koulutuksessa siivoojat opastetaan jätteiden lajitteluun ja siivouksessa käytetään aina mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä aineita ja välineitä. Vuoden 2014 ympäristötavoite on jätesäkkien kulutuksen vähentäminen.

Myös yhtenäiset työturvallisuuskäytännöt ovat osa L&T:n toimintaa. Tavoitteena on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstölle.

”Kartoitamme ennalta palveluiden ja erilaisten töiden vaarat ja riskit, jotta voimme poistaa ja minimoida riskitekijät. Tutkimme kaikki tapaturmat välittömästi ja teemme korjaavat toimenpiteet viipymättä. Takaamme henkilöstölle riittävän perehdytyksen, työturvallisuuskoulutuksen ja henkilökohtaiset suojaimet turvallisen työn tekemiseen. Työskennellessämme asiakkaan tiloissa huomioimme toiminnassamme asiakkaan turvallisuustavoitteet ja -ohjeet sekä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden”, Mulari tiivistää.

Lisätietoja:
Lassila & Tikanoja, liiketoimintajohtaja Jaana Mulari, puh. 0500 443 403, jaana.mulari@lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.lassila-tikanoja.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.