Metsänomistajat haluavat vauhdittaa energiapuun korjuulla metsänsä kasvua

Metsänomistajat pitävät energiapuun korjuuta erittäin tärkeänä saadakseen metsänsä palautettua hyvään kasvukuntoon.  Tämä selviää L&T Biowatin tekemästä kyselystä energiapuun korjuupalvelua käyttäneille metsänomistajille.

Kyselyn mukaan metsänomistajat kokevat metsäpalvelua tarjoavaa toimijaa valittaessa tärkeimmiksi kriteereiksi hyvän palvelun, laadukkaan korjuujäljen ja yksityiskohtaisten toiveiden huomioimisen. Energiapuuharvennuksesta saatavia tuloja metsänomistajat pitävät myös kohtalaisen merkittävänä.

Vielä kymmenkunta vuotta sitten metsänomistajat joutuivat maksamaan vastaavanlaiset nuoren metsän kunnostukset omasta pussistaan.

Energiapuuta korjataan nuorista liian tiheiksi kasvaneista metsistä sekä sitä vanhemmista metsistä, joita harvennettaessa syntyy energiapuun lisäksi kuitupuuta paperiteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2010 Suomessa korjattiin energiapuuta ns. kemera-kohteissa n. 2 070 000 kuutiometriä (Tapio).  Energiapuun korjuu on lisääntynyt merkittävästi, sillä 2009 vastaava luku oli 1 600 000 kuutiometriä. Todellinen luku on vielä suurempi, koska kaikkiin energiapuun korjuukohteet eivät olleet kemera-kelpoisia.

EU:n asettama tavoite bioenergian käytön lisäämiselle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarkoittaa Suomessa energiapuun käytön kolminkertaistamista vuoteen 2020 mennessä. Kyselyn mukaan metsänomistajat eivät koe tärkeäksi energiapuukorjuun kautta tapahtuvaa vaikutusmahdollisuuttaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Metsänomistajat tiedostavat omasta näkökulmastaan aivan oikein energiapuukorjuun tärkeimmän hyödyn, joka on liian tiheän nuoren metsän palauttaminen kasvukuntoon. Energiapuuharvennuksella saadaan vielä pelastettua metsänhoitoa vaille jäänyt metsä, jos tavoitteena on tuottava ja hyvälaatuinen tukkimetsä”, sanoo L&T Biowatin metsäpäällikkö Pekka Moilanen. ”Energiapuun käytön lisääminen pitää rahan Suomessa ja kasvattaa myös kotimaista työllisyyttä”, Moilanen jatkaa.

Kysely tehtiin puhelimitse 50 metsänomistajalle. Kyselyssä selvitettiin metsänomistajien kokemuksia, odotuksia ja mielipiteitä energiapuunkorjuusta ja metsäpalveluista. Vastaajat olivat tilanneet metsäpalvelun vuoden 2010 aikana.

Lisätiedot:
metsäpäällikkö Pekka Moilanen, L&T Biowatti, p. 050 441 8374

L&T Biowatti Oy on Lassila & Tikanoja Oyj -konserniin kuuluva kotimainen bioenergiayhtiö, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja sekä asiakaskohtaisia palveluja energiantuottajille, puunjalostajille, metsänomistajille sekä pienkiinteistöjen lämmittäjille. 

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin ja on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

--------------
L&T:n mediayhteydet:
viestintäpäällikkö Mikko Saariaho, p. 010 636 2751
viestinnän asiantuntija Eveliina Nera, p. 010 636 2820
--------------

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tilaa