Monen käytön keräyspaperi kiinnostaa rakentajia

Useimmiten keräyspaperista tehdään uutta paperia, joka onkin keräyspaperin tunnetuin käyttökohde. Luetuista lehdistä syntyy myös muita tuotteita. Puhtaista, käytöstä poistetuista sanomalehdistä valmistetaan rakentamisessa käytettävää lämmöneristettä, joka tunnetaan kuluttajien keskuudessa selluvillana.

Keräyspaperista valmistetun lämmöneristeen kysyntä on kasvussa. Kasvu johtuu kuluttajien lisääntyneestä ympäristötietoudesta ja kiristyneistä rakennusmääräyksistä, jotka ovat kasvattaneet lämmöneristeiden paksuutta kuluneen vuoden alusta alkaen. Tämä näkyy myös hyvälaatuisen keräyspaperin kysynnässä.

Uusi elämä energiansäästäjänä

”Keräyspaperi on erinomainen materiaali, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tuntuu hyvältä, että kertaalleen käytetty keräyspaperi saa tuotteissamme uuden elämän”, kertoo Reijo Louko, Ekovilla Oy:n toimitusjohtaja.

Kouvolalainen Ekovilla Oy valmistaa keräyspaperista kahdenlaista pienrakentamisessa käytettävää eristettä, puhallettavaa Ekovillaa ja Ekovillalevyä.

Ei enää jäteajattelua

L&T luo uusia ratkaisuja siihen, miten kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää yhä monipuolisemmin uusien tuotteiden raaka-aineena.

”Jäteajattelu on aika unohtaa. Monia materiaaleja voidaan ja kannattaa hyödyntää uudelleen. Tämä säästää luonnonvaroja, vähentää energiankulutusta ja hillitsee ilmastonmuutosta”, kertoo Merja Helander, L&T:n kuituliiketoiminnasta vastaava johtaja.

”Testaamme ja kehitämme koko ajan uusia keinoja kaikenlaisten käytöstä poistettujen materiaalien hyötykäyttöön. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa löytääksemme parhaat ratkaisut. Kotitalouksien keräyspaperille tai muille kierrätettäville kuitulajeille löytyy koko ajan uusia käyttömahdollisuuksia”, jatkaa Helander.

Suomessa kerätään 725 000 tonnia keräyspaperia ja -kartonkia vuosittain.

Monta hyvää syytä

Keräyspaperista valmistettu eriste on monella tapaa hyvä valinta. Sen valmistaminen kierrätysmateriaalista kuluttaa energiaa vain vähän. Rakennuksessa eriste toimii hiilipankkina eli sitoo puusta peräisin olevan, paperiin varastoituneen hiilen rakennusmateriaaliin. Lisäksi eristäminen vähentää kiinteistön lämmitystarvetta ja sitä kautta pienentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Eriste ei kuormita ympäristöä edes käytön päätyttyä. Mikäli rakennus puretaan, keräyspaperista valmistetut eristeet voidaan käyttää uudelleen lämmöneristeenä tai maanparannusaineena.

Lisätietoja:

Merja Helander, kuituliiketoimintajohtaja, L&T, p. 050 385 5815

Reijo Louko, toimitusjohtaja, Ekovilla Oy, p. 0400 653 101

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin ja on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2010 oli 598 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia