Puolustushallinnon rakennuslaitos valitsi L&T:n siivouspalvelutoimittajaksi

Puolustushallinnon rakennuslaitos ja L&T ovat allekirjoittaneet siivouspalvelujen hankintaa koskevat palvelusopimukset 1.10.2013. Sopimukset ovat nelivuotisia.

Hankinnan kohteena ovat Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ulkoistettujen siivouskohteiden ylläpito- ja perussiivouspalvelut, erikseen määritellyissä kohteissa ikkunoiden pesut, tuntityönä tehtävät lisäpalvelut, kertasiivouskohteet sekä Rakennuslaitoksen oman siivoushenkilöstön sijaisuuspalvelut.

Osa-alueita kilpailutuksessa oli 9 ja siivouskohteet ovat eri puolilla Suomea. Tarjouskilpailussa huomioitiin puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomat muutokset muun muassa lakkautettavien kohteiden osalta. Tarjousvertailussa valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. L&T aloittaa marraskuun alussa siivouspalvelujen tuottajana Kouvolan, Turun, Säkylän, Tampereen, Jyväskylän ja Sodankylän siivouskohteissa. 1.11.2014 alkaen L&T aloittaa myös Helsingin kohteiden siivouspalvelujen tuottajana.

”Puolustushallinnon rakennuslaitos kilpailuttaa ulkoistettujen kohteiden siivouspalvelut määräajoin. Huomioimme kilpailutuksessa ja palvelusopimuksissa muun muassa palvelun laatuun ja ympäristönäkökulmaan liittyvät vaatimukset sekä kohteiden turvallisuusvaatimukset. Yksi keskeinen tavoite on ympäristökuormituksen vähentäminen, joten siivouskohteissa käytettävien siivousaineiden ja -välineiden sekä koneiden tulee olla käyttäjälle ja ympäristölle mahdollisimman haitattomia sekä ympäristömyötäisiä”, sanoo hankintapäällikkö Jaana Koivurinne.

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen laitos, joka vastaa muun muassa puolustusvoimien kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä palvelutuotannon järjestämisestä. Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat palvelut kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa ja maanpuolustuksellista valmiutta kohotettaessa.

”Palvelumme tavoitteena on ylläpitää Puolustusvoimien käytössä olevien kiinteistöjen siisteyttä ja sen myötä viihtyvyyttä. Ammattitaitoinen siivouspalvelu huomioi myös tilojen käyttäjien tarpeet ja odotukset”, kertoo toimialajohtaja Petri Myllyniemi L&T:ltä.

Lisätietoja:
Hankintapäällikkö Jaana Koivurinne, Puolustushallinnon rakennuslaitos, puh. 0299 83 1030, maili jaana.koivurinne@phrakl.fi
Toimialajohtaja Petri Myllyniemi, Kiinteistöpalvelut, L&T, 010 1636 7892,maili petri.myllyniemi@lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2012 oli 674,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 600 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.lassila-tikanoja.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.