Uusiutuvan energian velvoitepaketista unohtuivat nuoret metsä ja puhdas kierrätyspuu

Hallituksen eilen julkistama uusiutuvan energian paketti parantaa puun kilpailukykyä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, mutta uhkaa painottua niin, että nuorien metsien puu ei tule markkinoille. Esitetyssä paketissa energiahuollon varmuutta rakennetaan liian vahvasti puunjalostuksen suhdanteiden varaan. Lisäksi rahaa poltetaan nuorista metsistä saatavaa puuta kustannustehottomampiin vaihtoehtoihin. Myös puhtaan kierrätyspuun käytön lisäämisen kannustus unohtui kokonaan.

”Metsähakkeen esitetty tavoitetaso kutistui yllättäen 13,5 miljoonaan kiintokuutiometriin. Esitetty tavoitetaso on vain puolet siitä potentiaalista, mihin metsissä olisi mahdollisuudet. Nuorten metsien hyödyntäminen on jäämässä alhaiseksi, mikä on jo aiemmin ollut suurin ongelma metsähakkeen energiakäytön lisäämisessä. Unohtamalla nuoret metsät kokonaisuudesta heikennetään merkittävästi yhteiskuntamme energiahuollon toimivuutta sekä alan yritystoiminnan monipuolistumista. Näin ei saa tapahtua ja asia pitää korjata”, L&T Biowatin toimitusjohtaja Tomi Salo sanoo. Paketissa esitetään jatkoaikaa moniongelmaiselle KEMERA –tuelle, mikä olisi suuri virhe. Nykymuotoinen KEMERA –tuki tulee päivittää ratkaisuksi, jossa taimikon hoito ja energiapuun hankinta eriytyy selvästi toisistaan. Metsähakkeen käytön edistämiseksi tarvitaan yksinkertainen järjestelmä, mikä perustuu volyymeihin, johtaa tavoitemääriin ja on helppo hallinnoida. Päällekkäisiä järjestelmiä ei tule luoda. ”Nuorien metsien energiakäytön edistäminen luo pohjaa metsäalan uudelle ja monipuoliselle yritystoiminnalle. Metsäala tarvitsee kehittyäkseen lisää uusia toimijoita ja kilpailua. Nuoret metsät ja niihin panostaminen ovat tässä mielessä avainasemassa. Nyt on syntymässä tilanne, jossa paketilla tuetaan energiajakeita, jotka muutoinkin tulevat markkinoille. Nuorten metsien pienpuun energiakäytön tukeminen on kustannustehokas tapa lisätä uusiutuvaa energian tuotantoa Suomessa esimerkiksi tuulivoimaan verrattuna”, Salo toteaa. Uusiutuvan energian paketti jättää vähälle huomiolle myös kierrätyspuuhun sisältyvät mahdollisuudet. Kierrätyspuun lajittelun ja prosessoinnin tehostaminen nykyisestä auttaisi Suomea kansallisten ilmasto- ja kierrätystavoitteiden täyttämisessä tavalla, joka ei vaikuta muihin puumarkkinoihin. Lisätiedot tiedotusvälineille: toimitusjohtaja Tomi Salo, L&T Biowatti, p. 050 385 0330

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.