Lasten seksuaalinen häirintä rangaistavaksi

Lastensuojelun Keskusliitto vaatii oikeusministeriötä ryhtymään toimiin lapsen seksuaalisen häirinnän kriminalisoimiseksi. Nykyinen lainsäädäntö ei anna poliisille selkeää mahdollisuutta puuttua häirintään, ellei ole osoitettavissa, että häiriköintiin sisältyy vähintään yritys seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Keskusliittoon on tullut avunpyyntöjä vanhemmilta, joiden lapsia aikuiset häiritsevät ja uhkailevat seksuaalisesti, mutta lapsi ja perhe eivät saa apua poliisilta tai muiltakaan viranomaisilta. Häirintä on usein seksuaalisesti tunkeilevaa ja alatyylistä.

Häiritsijä saattaa pakonomaisesti pommittaa sähköposti- tai tekstiviestein ja aggressiivisin kommentein kymmenvuotiasta lasta sekä seurailla tätä. Nykyinen laki on tilanteessa hampaaton eikä poliisilla ole mahdollisuuksia puuttua asiaan.

Esityksessään oikeusministeriölle keskusliitto vaatii lapsen seksuaalisen häirinnän kriminalisoimista. Rangaistavuutta ei tule liittää hyväksikäytön yritykseen, vaan itse häirintä on kriminalisoitava. Lakiin on liiton mielestä saatava selvät määräykset, joilla lapsen häiritsijä saadaan tuomiolle.

Hallituksen uudessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa esitetään kriminalisoitavaksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu. Keskusliitto kannattaa esitystä, mutta haluaa lisäksi suojata lapset tilanteissa, joissa häirikkö terrorisoi lasta seksuaalissävytteisin tai aggressiivisin viestein.

Lasten ja perheiden suojaamisen ja poliisin työn tehostamisen kannalta keskeistä on saada rikoslain säädökset niin selkeiksi, että lasten häirintään puuttuminen ei kaadu lain puutteisiin tai tulkinnanvaraisuuksiin.

(Lisätietoja: Lastensuojelun Keskusliitto, tutkija Heikki Sariola, puh: 09-3296 0216; 040-729 1101 ja viestintäpäällikkö Annamaija Puonti, puh: 09-3296 0214; 040-580 2545.)

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit