Lastensuojelun voimavaroja valtionhallinnossa on lisättävä

Lastensuojelun Keskusliitto jäsenyhteisöineen on erittäin huolissaan lastensuojeluasioiden tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriössä. Liitto vetoaakin valtioneuvostoon lastensuojelun voimavarojen kiireelliseksi lisäämiseksi sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta edellyttää myös ministeriön panostavan lastensuojelun kehittämiseen.

Uuden lastensuojelulain astuttua voimaan kuluvan vuoden alussa ei ministeriöllä ole vastuuhenkilöitä, jotka auttaisivat kuntia lain käyttöönotossa ja toteutuksessa, valvoisivat lain toimeenpanoa ja seuraisivat esim. hallinto-oikeuksien toimintaa tahdonvastaisista huostaanotoista päätettäessä. Myös Stakesin resurssit ovat lastensuojeluasioissa heikot. Kunnissa, järjestöissä ja kansalaisten keskuudessa on epätietoisuutta keneen ministeriön virkamieheen ottaa yhteyttä lastensuojeluasioissa tai kuka vastaa lastensuojelun kehittämisohjelman täytäntöönpanosta. Tärkeää on myös, että lastensuojelun kehittämisohjelma koordinoidaan valtionhallinnon muiden toimien kanssa.

Lastensuojelun voimavarojen heikkeneminen ei ole valtionhallinnossa uusi suuntaus. Akuutiksi tilanteen tekee nyt se, että uuden lastensuojelulain myötä kentällä kaivataan ministeriön tukea ja ohjeistusta. Lain käytännön toteutusta ei voi jättää yksin resurssipulassa toimivien kuntien vastuulle.

Nykytilanteessa kunnat kehittelevät omia käytäntöjään lastensuojeluun. Tämä merkitsee valtakunnallisesti epäyhtenäisiä käytäntöjä ja pahimmillaan asiakkaiden jo nyt tapahtuneen kuntakohtaisen eriarvoistumisen lisääntymistä.

Myös alan muu lainsäädäntö kuten perhehoitolaki kaipaa uudistamista, mutta tähän ei sosiaali- ja terveysministeriöllä ole osoittaa henkilöresursseja.

(Lisätiedot: Lastensuojelun Keskusliitto, toiminnanjohtaja Mauri Upanne,
puh: 09-3296 0211 ja 040 512 2611. Viestintäpäällikkö Annamaija Puonti,
puh: 09-3296 0214 ja 040 580 2545)

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit