Puolueet kannattavat varhaista tukea erotilanteissa oleville perheille

Puolueet korostivat varhaisen tuen, neuvonnan ja perheasioiden sovittelun tärkeyttä eropalveluissa. Myös vertaisryhmät erotilanteessa oleville perheille nähdään hyvänä tuen muotona.

Tiedot käyvät ilmi Lastensuojelun Keskusliiton Neuvokeskuksen kyselystä, missä puolueita pyydettiin nimeämään kolme konkreettista toimenpide-ehdotusta, joilla puolue aikoo edistää Lapsen paras etusijalle eropalveluissa -kehittämisohjelman toteutumista. Ohjelman tavoitteena on lapsen aseman korostaminen vanhempien erotessa. Lastensuojelun Keskusliitto, Lapsiasiavaltuutetun toimisto sekä Väestöliitto julkaisivat ohjelman yhdessä vuonna 2010.

Vihreät korostivat myös lapsiperheiden kriisien hallintaan nykyistä nopeampaa matalan kynnyksen apua kuten perheneuvontaa. Vasemmistoliiton mielestä varhaisen tukemisen paikkoina voisivat toimia esimerkiksi päiväkodit ja terveyskeskukset.

RKP puolestaan korosti perhekeskusmallin vahvistamista. Kokoomus vahvistaisi parisuhde- ja perheneuvontaa. Perussuomalaiset järjestäisivät opastusta vanhemmille siitä kuinka kantaa vastuuta yhteisestä vanhemmuudesta eron jälkeen. Keskustan mielestä erosovittelun tai neuvonpidon käyttöönottoa tulisia harkita silloin kun parilla on alaikäisiä lapsia.

Puolueet pitivät myös kotipalvelujen järjestämistä yhtenä tärkeimmistä varhaisen tuen muodoista lapsiperheille.

Puolueiden ehdottamat toimenpiteet ovat yhdenmukaisia Lastensuojelun Keskusliiton Neuvokeskuksen toiminnan kanssa, iloitsee Neuvokeskuksen projektijohtaja Heikki Koiso-Kanttila.

Lue puolueiden toimenpide-ehdotukset kokonaisuudessaan:
www.neuvokeskus.fi

Lisätiedot:
Projektijohtaja Heikki Koiso-Kanttila
p. 040 589 4441

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhdessä jäseniensä kanssa lapsia koskevaan päätöksentekoon ja yhdistää eri tahojen asiantuntemuksen. Keskusliiton Neuvokeskus-projekti kouluttaa eroauttamisen ammattilaisia käyttämään työssään ennaltaehkäiseviä vertaistukipalveluja. Projekti tuottaa selvityksiä, ammattijulkaisuja ja vanhemman oppaita. Lisäksi projekti ylläpitää Helsingin Länsi-Pasilassa Pääkaupunkiseudun Neuvokeskusta, jossa tarjotaan keskitetysti palveluja eroperheille. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta. Lisätietoja www.neuvokeskus.fi

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Tilaa

Liitteet & linkit