Suomalaiset lapsi- ja nuorisojärjestöt vaativat lapsen oikeuksien täyttä toteutumista

TIEDOTE Julkaistavissa ti 7.5.2002 Suomalaiset lapsi- ja nuorisojärjestöt vaativat lapsen oikeuksien täyttä toteutumista YK:n lapsiasian erityisistunto käynnistyy keskiviikkona 8.5. New Yorkissa. Kolmipäiväiseen konferenssiin osallistuu Suomesta tasavallan presidentti Tarja Halosen johtama virallinen delegaatio, johon kuuluu ensimmäistä kertaa myös lapsia. Lisäksi matkalle lähtee lapsi- ja nuorisoasioita käsittelevien kansalaisjärjestöjen edustajia, joilla on New Yorkissa omat oheistapahtumansa. Vuonna 1989 YK:n lasten huippukokouksessa hyväksytty Lapsen oikeuksien yleissopimus muodostaa välttämättömän lähtökohdan lapsen oikeuksien toteutumiselle maailmassa. Yleissopimus ratifioitiin Suomessa vuonna 1991 mutta asiakirja on edelleen ratifioimatta Somaliassa ja Yhdysvalloissa. Lasten ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää suomalaisten kansalaisjärjestöjen mielestä sitä, että sopimukselle annetaan niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla sille kuuluva arvonsa. Tämän tulee näkyä myös vahvasti erityisistunnon loppuasiakirjassa. Kansainvälisen yhteisön ei pidä heikentää omaa oikeusperusteista lähestymistapaansa vain siitä syystä, etteivät kaikki valtiot ole ratifioineet Lapsen oikeuksien yleissopimusta. Lapsipolitiikka on Suomessa koordinoimatonta Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista valvova, YK:n Genevessä toimiva Lapsen oikeuksien komitea on Suomen asioita käsitellessään kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalainen lapsipolitiikka on koordinoimatonta. Suomesta puuttuu tehokas seurantajärjestelmä, jonka avulla olisi mahdollista selvittää esim. palveluiden alueellista eriarvoisuutta ja laman jälkeisten vuosien palveluleikkausten vaikutuksia lasten ja lapsiperheiden elämään. Tämä nostettiin esille myös eduskunnassa valtioneuvoston lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan selonteon lähetekeskustelussa. Lapsipolitiikkaa koordinoimaan ja monitoroimaan tarvitaan esim. lapsiasianvaltuutetun johtama neuvottelukunta tai muu vastaava elin, joka seuraa lapsen oikeuksien toteutumista ja poliittisen päätöksenteon valmistelua valtionhallinnon eri tasoilla. Esitys lapsiasianvaltuutetun viran perustamiseksi sisältyi jo valtioneuvoston ensimmäiseen lapsipoliittiseen selontekoon vuonna 1995. Lisätietoja: Suomen virallinen delegaatio New Yorkissa: pääsihteeri Juha Eskelinen, Pelastakaa Lapset, 040-575 2993 järjestöpäällikkö Inka Hetemäki, Suomen Unicef, 040-545 4837 pääsihteeri Eeva Kuuskoski, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 040-545 7956 pääsihteeri Jukka Tahvanainen, Allianssi, 040-900 4875 toiminnanjohtaja Mauri Upanne, Lastensuojelun Keskusliitto, 040-512 2611 Lasten delegaation osallistujat New Yorkissa: 040-507 2852/Sami Lahdensuo ja 0400-418 523/Jari Virtanen Suomessa: kansainvälisten asiain suunnittelija Maarit Kuikka, Lastensuojelun Keskusliitto, 040-580 2494; tiedottaja Merja Saarikoski, Pelastakaa Lapset, 040-535 8221; tiedottaja Asmo Koste, Allianssi, 040- 900 4878; toiminnanjohtaja Rauno Merisaari, Suomen YK-liitto, 040-500 3915 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00690/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.