Tohtori Pentti Arajärvi Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtajaksi

Lastensuojelun Keskusliiton liittokokous valitsi tohtori Pentti Arajärven liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana Arajärvi haluaa jatkaa keskusliiton vahvistamista alan toimijoita kokoavana vaikuttajana. Erityisenä haasteena hän näkee vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten asian ajamisen. Lasten suojelu vaatii palveluiden resurssien ja laadun turvaamista myös paikallistasolla.

Lastensuojelun Keskusliitto perustettiin vuonna 1937 alan keskusjärjestöksi. Sen tehtävänä on edistää yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä valtiovallan kesken.

(Lisätiedot: viestintäpäällikkö Annamaija Puonti, Lastensuojelun Keskusliitto, puh: (09) 3296 0214 ja 040 580 2545.)

Yrityksestä

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä.

Liitteet & linkit