LEL -vakuutusmaksutuloa kertyi Etelä-Karjalassa alkuvuonna 5 milj. euroa

LEL -vakuutusmaksutuloa kertyi Etelä-Karjalassa alkuvuonna 5 milj. euroa Etelä-Karjalan alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 5 milj. euroa vuoden 2002 alkupuoliskolla, tammi-kesäkuussa. Vuonna 2001 vastaavana ajankohtana LEL-maksutuloa kertyi Etelä-Karjalassa noin 5,73 milj. euroa. Etelä-Karjalan maksutulo laski noin 12 prosenttia viime vuodesta, ja koko maassa LEL-maksutulo laski 3 prosenttia. Lähes 50 prosenttia Etelä-Karjalan LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta, hieman yli 30 prosenttia metsäalalta ja noin 10 prosenttia maatalousalalta. Rakennus- ja metsäalan vakuutusmaksutulot vähenivät huomattavimmin edellisvuoteen verrattuna. Etelä-Karjalassa rakennusalan maksutuloa saatiin alkuvuonna noin 2,7 milj. euroa. Metsäalan vakuutusmaksutulo oli 1,6 milj. euroa ja maatalousalan vakuutusmaksutulo oli noin 550 000 euroa. LEL-maksutulosta suurin osa tuli Lappeenrannan ja Imatran alueelta. Koko vuodelta 2001 vakuutusmaksutuloa saatiin Etelä-Karjalasta noin 12,5 milj. euroa. LEL-maksutulo laski koko Suomessa 3 prosenttia Vuoden 2002 alkupuoliskolla, tammi-kesäkuussa, LEL Työeläkekassa sai vakuutusmaksutuloa koko maasta noin 199 milj. euroa. Maksutulo laski noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa, ajalla tammi-kesäkuu 2002, kertyi LEL-alojen palkkasummaa noin 915 milj. euroa. Edellisvuonna samana ajankohtana palkkasumma oli 937 milj. euroa. LEL-Työeläkekassalla oli viime vuonna 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 40 400 asiakasta. LEL Työeläkekassaan kertyi 6 prosenttia koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta. LEL-vakuutusmaksuprosentti on 21,8 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,4 prosenttia ja työnantajan osuus 17,4 %. TaEL-maksutuloa kertyi noin 600 000 euroa Etelä-Karjalasta LEL Työeläkekassa hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (219 euroa / kk vuonna 2002). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Etelä-Karjalasta alkuvuonna hieman yli 610 000 euroa, kun vuonna 2001 samana ajankohtana TaEL-maksutuloa saatiin noin 640 000 euroa. TaEL-maksutulosta suurin osa tuli Lappeenrannan alueelta. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2002 tammi- kesäkuussa 42 milj. euroa, mikä oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. TaEL-vakuutettujen työntekijöiden, tilitysten ja palkkailmoitusten määrät ovat nousseet vuosittain erityisesti ns. pätkätöiden tultua TaEL-vakuutuksen piiriin vuonna 1998. TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,3 %. Työnantajan osuus on 12,9 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,4 %. LEL-eläkkeitä maksettiin Etelä-Karjalaan 23,5 milj. euroa vuonna 2001 LEL-alojen eläkkeitä maksettiin Etelä-Karjalan maakuntaan viime vuonna 23,5 milj. euroa, mikä oli 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin viime vuonna 4 784 kappaletta. Eläkkeistä suurin osa oli rakennusalan eläkkeitä. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 48 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeitä 21, perhe-eläkkeitä 24 ja työttömyyseläkkeitä 6,3 prosenttia. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja LEL Työeläkekassa maksoi viime vuonna koko Suomeen 670 milj. euroa, mikä oli 5 % edellisvuotista enemmän. Eläkkeitä maksettiin 150 300 henkilölle. Lisätietoja: Osastopäällikkö Jukka Lindfors p. 010 553 3435, gsm. 040 594 9783 tai sähköposti: jukka.lindfors@lel.fi Viestintä / Milja Helin, p. 010 55 33 524 milja.helin@lel.fi http://www.lel.fi/finnish/palvelut/uutiset/index.html ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00360/wkr0002.pdf

Tilaa