LEL -vakuutusmaksutuloa kertyi noin 10 miljoonaa euroa Kymenlaaksossa alkuvuonna

LEL -vakuutusmaksutuloa kertyi noin 10 miljoonaa euroa Kymenlaaksossa alkuvuonna Kymenlaakson alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 9,8 milj. euroa vuoden 2002 alkupuoliskolla, tammi-kesäkuussa. Vuonna 2001 vastaavana ajankohtana LEL-maksutuloa kertyi Kymenlaaksossa noin 10,5 milj. euroa. Kymenlaakson maksutulo laski noin 6,6 prosenttia viime vuodesta, ja koko maassa LEL-maksutulo laski 3 prosenttia. Noin 50 prosenttia Kymenlaakson LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta, hieman yli 30 prosenttia satama-alalta ja noin 10 prosenttia maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo laski noin 10 prosenttia, satama-alalla laskua oli noin 5 prosenttia ja maatalousalalla maksutuloa oli noin 7 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Kymenlaaksossa rakennusalan maksutuloa saatiin alkuvuonna noin 5 milj. euroa. Satama-alan vakuutusmaksutulo oli lähes 3,2 milj. euroa ja maatalousalan maksutulo oli noin 960 000 euroa. Vakuutusmaksutulosta lähes puolet tuli Kotkan ja Haminan kaupungeissa toimivista yrityksistä. Koko vuodelta 2001 vakuutusmaksutuloa saatiin Kymenlaaksosta noin 22,7 milj. euroa. LEL-maksutulo laski koko Suomessa 3 prosenttia Vuoden 2002 alkupuoliskolla LEL Työeläkekassa sai vakuutusmaksutuloa koko maasta noin 199 milj. euroa. Maksutulo laski noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa, ajalla tammi-kesäkuu 2002, kertyi LEL- alojen palkkasummaa noin 915 milj. euroa. Edellisvuonna samana ajankohtana palkkasumma oli 937 milj. euroa. Viime vuonna LEL Työeläkekassalla oli 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 40 400 asiakasta. LEL Työeläkekassaan kertyi 6 prosenttia koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta. Vakuutusmaksuprosentti on 21,8 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,4 prosenttia ja työnantajan osuus 17,4 %. TaEL-maksutuloa kertyi lähes 870 000 euroa Kymenlaaksosta LEL Työeläkekassa hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (219 euroa / kk vuonna 2002). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Kymenlaaksosta tämän vuoden alkupuoliskolla noin 870 000 euroa, kun viime vuoden tammi-kesäkuussa TaEL-maksutuloa saatiin noin 890 000 euroa. TaEL-maksutulosta suurin osa tuli Kotkan kaupungin alueelta. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2002 alkupuoliskolla 42 milj. euroa, mikä oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2001 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. TaEL-vakuutettujen työntekijöiden, tilitysten ja palkkailmoitusten määrät ovat nousseet vuosittain erityisesti ns. pätkätöiden tultua TaEL-vakuutuksen piiriin vuonna 1998. TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,3 %. Työnantajan osuus on 12,9 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,4 %. LEL-eläkkeitä maksettiin Kymenlaaksoon noin 36 milj. euroa viime vuonna LEL-alojen eläkkeitä maksettiin Kymenlaakson maakuntaan viime vuonna 36,4 milj. euroa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin viime vuonna 6 638 kappaletta. Eläkkeistä suurin osa oli rakennusalan eläkkeitä. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 49 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeitä 21, perhe-eläkkeitä 24,5 ja työttömyyseläkkeitä 5,5 prosenttia. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja LEL Työeläkekassa maksoi viime vuonna koko Suomeen 670 milj. euroa, mikä oli 5 % edellisvuotista enemmän. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 150 300 henkilölle Lisätietoja: Osastopäällikkö Jukka Lindfors, p. 010 553 3435, gsm. 040 594 9783 tai sähköposti: jukka.lindfors@lel.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00090/wkr0002.pdf

Tilaa