LEL-MAKSUTULO EDELLISVUODEN TASOA

LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo: LEL-MAKSUTULO EDELLISVUODEN TASOA LEL-aloilla eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-aloilla vakuutusmaksutuloa kertyi tammi-kesäkuussa 2002 lähes edellisvuotinen määrä, 203 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -0,3 % ja sijoituksia oli yhteensä 3 685 miljoonaa euroa. "LEL-aloilla suhdanteiden odotettiin piristyvän alkuvuodesta, mutta näin ei ole käynyt. Myös sijoitusmarkkinat ovat olleet odotettua epävarmemmat, mikä on vaikuttanut sijoitusten tuottoon", arvioi LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo alkuvuoden lukuja. Vakuutusmaksutulo oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 203 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 1,2 %. Koko vuodelta maksutuloa arvioidaan kertyvän 466 miljoonaa euroa. LEL-vakuutusmaksuprosentti on pysynyt samansuuruisena kuin vuonna 2001 eli 21,8 prosentissa. Vuonna 2001 vakuutusmaksutulo oli 444 miljoonaa euroa ja kasvu oli 5 %. LEL Työeläkekassan maksutulon osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta oli 6 %. LEL-alojen palkkasummaa on alkuvuodesta kertynyt 953 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 960 miljoonaa euroa. Palkkasumma oli melkein edellisvuoden suuruinen. LEL-aloista suurimman eli rakennusalan palkkasumma laski 3 % verrattuna vuoden 2001 tammi-kesäkuuhun. Metsäalalla puolestaan oli kasvua 4 %. Satama-alalla palkkasumma nousi 12 % ja maatalousalalla 4 %. Koko vuodelta palkkasumman kasvuksi arvioidaan 3 %. Sähköinen vakuuttaminen lisääntynyt Vakuutusmaksutilityksistä melkein puolet hoidetaan sähköisesti aiemman lomaketilittämisen sijaan. Puhelimitse ja internetissä tilittäneiden määrä kaksinkertaistui vuoden aikana. Osoitteessa www.renki.org toimiva Renki-palvelu neuvoo ja auttaa sekä vakituisesti että tilapäisesti LEL- ja TaEL-työeläkevakuutusmaksuja maksavia työnantajia. LEL Työeläkekassalla on 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL-maksuja maksaa vuodessa 40 400 asiakasta. Vakuutusmaksuja maksettiin alkuvuonna kuukausittain keskimäärin 98 000 työntekijästä. Vakuutettujen määrä väheni 4 % edellisvuodesta. Eläkemenot kasvoivat 5 % LEL:n toimintapiiriin kuului viime vuonna 220 000 rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijää, joista 160 000 kartutti eläketurvaansa. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 150 900 eli 400 eläkkeensaajaa enemmän kuin edellisen vuoden puolivälissä. Uusia eläkkeitä on myönnetty tammi-kesäkuussa 5525. Niistä 40 % oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 21 % vanhuuseläkkeitä, 15 % työttömyyseläkkeitä ja 22 % perhe-eläkkeitä. Kuntoutusraha myönnettiin 41:lle ja osa-aikaeläke 56 henkilölle. Alkuvuonna 2002 eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 351 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 5 %. Tämän vuoden eläkemenojen arvioidaan olevan 720 miljoonaa euroa. Vuonna 2001 LEL-eläkemenot olivat 670 miljoonaa euroa. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä LEL Työeläkekassa on tullut tammi-kesäkuulta 122 miljoonaa euroa. Viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertymä oli 124 miljoonaa euroa ja koko vuodelta 261 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin -0,3% Sijoitustuotot vähenivät osakemarkkinoiden epävarmuuden takia. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa -0,3 %. Osakkeet ja osuudet tuottivat -10,5 %, joukkolainat 2,5 %, muut rahoitusvälineet ja talletukset 1,3 %, lainasaamiset 3,0 % ja kiinteistöt 3,1 %. Vuonna 2001 sijoitustoiminnan keskimääräinen tuottoprosentti käyville arvoille oli 2,7 %. Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 3 685 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 855 miljoonaa euroa, joukkolainojen 1 935 miljoonaa euroa, muiden rahoitusmarkkinavälineiden 88 miljoonaa euroa, kiinteistöjen 392 miljoonaa euroa ja lainasaamisten 415 miljoonaa euroa. Kiinteistösijoituksia on lisätty voimakkaasti viime vuosina. Painopiste on uudisrakentamisessa. Kevään 2002 aikana LEL Työeläkekassa on ostanut Espoon Keilaniemeen rakennettavasta Life Science Centeristä kaksi taloa. Ensimmäinen osa hankkeesta valmistuu vuoden 2003 aikana. Rakenteilla olevista kiinteistöistä suurin on Espoon Leppävaaran liikekeskus, josta LEL omistaa neljänneksen. Liikekeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu alkuvuodesta 2003. Vastuuvelka 3 774 miljoonaa euroa LEL Työeläkekassan vastuuvelka tulevien eläkkeiden maksuun oli kesäkuun lopussa 3 774 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli 3 % ja vähennystä vuoden 2001 lopusta 0,6 %. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännökset on luotu turvaamaan kunkin yhtiön toimintaa sijoitusriskien varalta. Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma, joka LEL Työeläkekassassa oli 704 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Sijoitusriskien varalle kerättävään toimintapääomaan kuuluu kaikki varallisuus, joka ei ole varsinaisen eläkevastuun katteena tai varattu eläkkeistä johtuviin riskeihin. Toimintapääoma oli vuoden 2001 lopussa 861 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana toimintapääoma aleni 157 miljoonaa euroa eli 18 %. Kuitenkin vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli viime vuoden lopussa 3,6-kertainen ja kesäkuun lopussa 2,8 maksimin ollessa 4. Tavoitteena muutos keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi LEL Työeläkekassa muuttaa toimintaansa lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. Ensi vaiheessa LEL muuttuu lailla keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi, joka vastaa edelleen nykyisten alojensa eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työeläkevakuuttamisesta. Vasta myöhemmin työeläkelainsäädännön yhdistämisen jälkeen kilpailu avautuu kaikille. Yhtiöittämisen edellyttämät lainmuutokset ovat lakiteknisesti valmiina sosiaali- ja terveysministeriössä ja edennevät eduskuntaan yhtä aikaa työeläkeuudistuksen vaatimien lainmuutosten kanssa syksyllä 2002. Yhtiömuodon muuttuessa vaihtuu myös LEL Työeläkekassan nimi. Yhtiöittäminen tapahtunee vuoden 2003 aikana. LEL Työeläkekassa tunnetaan vastuullisena ja luotettavana eläketurvan osaajana, jolla on 40 vuoden kokemus ja asiantuntemus työeläkevakuutuksesta. Lisätiedot Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, puh. 010 55 33 500 tai 050 594 2010 Graafinen aineisto saatavissa osoitteesta www.lel.fi /uutiset. LEL Työeläkekassa julkistaa vuoden 2002 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2003. LEL Työeläkekassa LEL Työeläkekassa on yksityinen työeläkelaitos, joka hoitaa rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijöiden eläketurvaa. LEL vastaa hoitosopimuksella myös TaEL-eläketurvasta. Sitä kertyy mm. pätkätöistä ja kotitalouksien teettämistä töistä. LEL:n ja TaEL:n mukaan vakuutetaan vuosittain noin 600 000 työntekijää. Vuonna 2001 eläkkeen ehtona olleen tulon ylitti 320 000 LEL- ja TaEL- työntekijää. Vuonna 2001 LEL Työeläkekassan vakuutusmaksutulo oli 444 miljoonaa euroa. Samana vuonna LEL maksoi eläkkeitä 670 miljoonaa euroa. Sijoituksia LEL Työeläkekassalla oli vuoden 2001 lopussa 3,8 miljardia euroa. Sijoitusten tuottoprosentti oli tuottolaskurissa olleen euromuunnosvirheen korjaamisen jälkeen vuonna 2001 käyvin arvoin 2,7 % . [REMOVED GRAPHICS] Avainlukuja 30.6.2002 (tähdellä merkityt vuoden 2001 lukuja) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00380/wkr0001.doc The Full Release http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00380/wkr0002.pdf The Full Relaase

Tilaa