Satakunnan vakuutusmaksutulo kasvoi 14 prosenttia alkuvuonna

Satakunnan vakuutusmaksutulo kasvoi 14 prosenttia alkuvuonna Satakunnan alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen vakuutusmaksutuloa yhteensä 9,1 milj. euroa vuoden 2002 alkupuoliskolla, tammi-kesäkuussa. Vuonna 2001 vastaavana ajankohtana LEL-maksutuloa kertyi Satakunnassa noin 7,8 milj. euroa. Satakunnan maksutulo kasvoi noin 14 prosenttia. Sen sijaan koko maassa LEL- maksutulo laski 3 prosenttia vuoden 2001 alkuvuodesta. Vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 50 prosenttia Satakunnan maakunnan LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta ja yli 16 prosenttia maatalousalalta. Vuoden 2001 vastaavaan ajankohtaan verrattuna rakennusalan vakuutusmaksutulo kasvoi noin 5 prosenttia, maatalousalalla kasvua oli 8 prosenttia. Rakennusalan maksutuloa saatiin alkuvuonna 2002 noin 4,8 milj. euroa. Maatalousalan vakuutusmaksutulo oli yli 1,5 milj. euroa. Vakuutusmaksutulosta yhteensä yli 50 prosenttia tuli Porin ja Rauman kaupungeissa toimivista yrityksistä. Koko vuodelta 2001 vakuutusmaksutuloa saatiin Satakunnasta noin 17 milj. euroa. LEL-maksutulo laski koko Suomessa 3 prosenttia Vuoden 2002 alkupuoliskolla LEL Työeläkekassa sai vakuutusmaksutuloa koko maasta noin 199 milj. euroa. Maksutulo laski noin 3 prosenttia edellisvuodesta. LEL-alojen palkkasumma oli noin 915 milj. euroa tammikuusta kesäkuuhun. Edellisvuonna samana ajankohtana palkkasumma oli 937 milj. euroa. LEL Työeläkekassalla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Vuonna 2001 tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 40 400 asiakasta. LEL Työeläkekassaan kertyi 6 prosenttia koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta. LEL- vakuutusmaksuprosentti on tänä vuonna 21,8 %. Työntekijän eläkemaksu on 4,4 prosenttia ja työnantajan osuus 17,4 %. TaEL-maksutuloa kertyi Satakuntaan alkuvuonna yli miljoona euroa LEL Työeläkekassa hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (219 euroa / kk vuonna 2002). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Satakunnassa 11 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Satakunnasta tämän vuoden tammi- kesäkuussa 1,25 miljoonaa euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 1,11 milj. euroa. TaEL-maksutulosta suurin osa tuli Porin ja Rauman kaupunkien alueelta. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2002 alkupuoliskolla 42 milj. euroa, mikä oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL-alojen palkkasummaa kertyi noin 246 milj. euroa. Viime vuonna samana ajankohtana palkkasumma oli 226 milj. euroa. TaEL:n piirissä oli vuoden 2001 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. TaEL-vakuutettujen työntekijöiden, tilitysten ja palkkailmoitusten määrät ovat nousseet vuosittain erityisesti ns. pätkätöiden tultua TaEL-vakuutuksen piiriin vuonna 1998. Vuonna 2002 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,3 %. Työnantajan osuus on 12,9% ja työntekijän eläkemaksu 4,4%. LEL-eläkkeitä maksettiin Satakunnassa yli 33 milj. euroa vuonna 2001 LEL-alojen eläkkeitä maksettiin Satakunnan maakuntaan viime vuonna 33,5 milj. euroa, mikä oli 5,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin Varsinais-Suomessa noin 10 500 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 49 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeitä 19, perhe-eläkkeitä 25 ja työttömyyseläkkeitä 6 prosenttia. LEL-alojen eläkkeistä suurin osa oli rakennusalan eläkkeitä, 60 prosenttia. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja LEL Työeläkekassa maksoi viime vuonna koko Suomeen 670 milj. euroa, mikä oli 5 % edellisvuotista enemmän. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 150 300 henkilölle. Lisätietoja: Osastopäällikkö Jukka Lindfors, p. 010 55 33 435, tai 040 594 9783 tai sähköposti: jukka.lindfors@lel.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00230/wkr0002.pdf

Tilaa