TAEL-ALOJEN KASVU ON TASAANTUNUT

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa 1.1.-30.6.2002 Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo: TAEL-ALOJEN KASVU ON TASAANTUNUT TaEL-alojen kasvu on selvästi tasaantunut kahden aiemman voimakkaan kasvuvuoden jälkeen. Palkkasumma kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana enää 3 % (14 %, v. 2001) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta nousten 247 miljoonaan euroon. Maksutuloa kertyi tammi-kesäkuussa tänä vuonna 43 miljoonaa euroa. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi 6 % edellisvuodesta. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -0,6 % ja sijoituksia oli yhteensä 174 miljoonaa euroa. Palkkasumman kasvun on arvioitu olevan 2 % vuonna 2002. Koko tältä vuodelta TaEL:n odotetaan saavan maksutuloa 86 miljoonaa euroa, kun sitä vuodelta 2001 kertyi 81 miljoonaa euroa. TaEL-tilityksiä tehtiin ensimmäisenä kuutena kuukautena 175 770 kappaletta, mikä oli 2 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vastaavasti TaEL- palkkatietoja rekisteröitiin 643 497 kappaletta. Kasvua oli 3 prosenttia. Tällä hetkellä jo puolet vakinaisesta asiakaskunnasta hoitaa vakuutusmaksutilitykset sähköisesti lomaketilittämisen sijaan. Puhelimitse ja internetissä tilittäneiden määrä kaksinkertaistui vuoden aikana. Tavoitteena on ohjata mahdollisimman moni asiakas sähköisten tilitystapojen pariin. Osoitteessa www.renki.org toimiva Renki- verkkopalvelu neuvoo ja auttaa sekä vakituisesti että tilapäisesti TaEL- työeläkevakuutusmaksuja maksavia työnantajia. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassalla on 12 000 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti TaEL- maksuja maksaa vuodessa noin 118 000 asiakasta. Vakuutusmaksuja maksettiin alkuvuonna kuukausittain keskimäärin 107 000 työntekijästä. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin - 0,6 % Sijoitustuotot vähenivät osakemarkkinoiden epävarmuuden takia. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa -0,6 %. Osakkeet ja osuudet tuottivat -12,8 %, joukkolainat 2,5 %, muut rahoitusvälineet ja talletukset 1,9 %, lainasaamiset 3,1 % ja kiinteistöt 4,6 %. Vuonna 2001 sijoitustoiminnan keskimääräinen tuottoprosentti käyville arvoille oli 2,7 %. Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 174 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 38 miljoonaa euroa (22 %), joukkolainojen 93 miljoonaa euroa (53 %), muiden rahoitusmarkkinavälineiden 19 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen 24 miljoonaa euroa. Eläkemenot kasvoivat 48 prosenttia TaEL:n toimintapiiriin kuului viime vuonna 328 000 lyhyissä työsuhteissa ja taiteilija-ammateissa työskentelevää työntekijää, joista 107 000 kartutti eläketurvaansa. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa maksoi alkuvuonna 2002 noin 5 miljoonaa euroa, mikä oli 48 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko vuodelta eläkemenojen arvioidaan nousevan 11 miljoonaan euroon. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 2 310 eli 710 eläkkeensaajaa enemmän kuin edellisen vuoden puolivälissä. Uusia eläkkeitä on myönnetty tammi- kesäkuussa 518 eli 73 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Niistä 42 % oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 34 % vanhuuseläkkeitä, 19 % työttömyyseläkkeitä ja 4 % oli perhe-eläkkeitä. Kuntoutusraha myönnettiin 6 henkilölle. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan maksoi viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 25 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2001 aikana vastuunjakokorvauksia maksettiin 41 miljoonaa euroa. Tänä vuonna vastuunjakokorvauksia arvioidaan maksettavan 54 miljoonaa euroa. Tammikuusta kesäkuuhun kertymä on 24 miljoonaa euroa. Vastuuvelka oli 192 miljoonaa euroa Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksuun kerätty varallisuus oli kesäkuun lopussa 192 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopussa kirjanpidollinen vastuuvelka oli 182 miljoonaa euroa. Nousua on 6 %. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännökset on luotu turvaamaan kunkin yhtiön toimintaa sijoitusriskien varalta. Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma. Se käsittää omaisuuden, joka ei ole varsinaisen eläkevastuun katteena tai varattu eläkkeistä johtuviin riskeihin. Toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 40 miljoonaa euroa, josta taseeseen sisältyvää toimintapääomaa oli 38 miljoonaa euroa ja kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen välisiä arvostuseroja 2 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli vuoden 2001 lopussa 43 miljoonaa euroa. Se on alentunut alkuvuoden aikana 3 miljoonaa euroa eli 6 %. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 26,2 %, kun se vuoden 2001 lopussa oli 30,4 %. Sen vakavaraisuusasema oli kesäkuun lopussa 3,2. Vuoden 2001 lopussa vakavaraisuusasema oli 4,0. Vakavaraisuusasema kertoo, kuinka moninkertainen toimintapääoma on suhteessa vähimmäismäärään eli vakavaraisuusrajaan. Toimintapääoma on TaEL:n varojen ja velkojen erotus ja toimii puskurina sijoitusriskejä varten. Toimintapääoma on tavoitevyöhykkeellä, jos vakavaraisuusasema on välillä 2-4. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, puh. 010 55 33 500 tai 050 594 2010 Graafinen aineisto saatavissa osoitteessa: www.lel.fi/Uutiset Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa julkistaa 2002 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2003. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa on yksityinen työeläkelaitos. Käytännössä TaEL-eläketurvaa hoitaa eläkekassan toimeksiannosta LEL Työeläkekassa. TaEL:n piiriin kuuluu taiteilija-ammattien lisäksi kaikki yksityisalojen lyhyet työsuhteet, ns. pätkätyöt. TaEL:n mukaan vakuutetaan vuosittain noin 340 000 työntekijää. Vuonna 2001 eläkkeen ehtona olleen tulon ylitti 107 000 TaEL-työntekijää. Vuonna 2001 Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vakuutusmaksutulo oli 81 miljoonaa euroa. Eläkkeitä Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa maksoi 7 miljoonaa euroa ja sijoituksia sillä oli vuoden 2001 lopussa 163 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuottoprosentti oli tuottolaskurissa olleen euromuunnosvirheen korjaamisen jälkeen vuonna 2001 käyvin arvoin 2,7 %. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00340/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00340/wkr0002.pdf The Full Report