Varsinais-Suomen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 15 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 15 miljoonaa euroa Varsinais-Suomen alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen vakuutusmaksutuloa yhteensä 15,2 milj. euroa vuoden 2002 alkupuoliskolla, tammi-kesäkuussa. Vuonna 2001 vastaavana ajankohtana LEL-maksutuloa kertyi Varsinais-Suomessa noin 15,9 milj. euroa. Varsinais-Suomen LEL-maksutulo laski noin 4 prosenttia. Koko maassa maksutulo laski 3 prosenttia. Vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Varsinais-Suomen maakunnan LEL-maksutuloista 70 prosenttia tuli rakennusalalta, yli 20 prosenttia maatalousalalta ja noin 4 prosenttia metsäalalta. Vuoden 2001 vastaavaan ajankohtaan verrattuna rakennusalan vakuutusmaksutulo laski noin 7 prosenttia ja metsäalan maksutulo pysyi lähes samana. Sen sijaan maatalousalalla oli kasvua 10 prosenttia. Rakennusalan maksutuloa maksettiin alkuvuonna 2002 noin 10,7 milj. euroa. Maatalousalan vakuutusmaksutulo oli yli 3 milj. euroa ja metsäalan maksutuloa kertyi noin 590 000 euroa. Vakuutusmaksutulosta suurin osa tuli Turussa toimivista yrityksistä. Koko vuodelta 2001 vakuutusmaksutuloa saatiin Varsinais-Suomesta noin 34 milj. euroa. LEL-maksutulo laski koko Suomessa 3 prosenttia Vuoden 2002 alkupuoliskolla LEL Työeläkekassa sai vakuutusmaksutuloa koko maasta noin 199 milj. euroa. Maksutulo laski noin 3 prosenttia edellisvuodesta. LEL-alojen palkkasumma oli noin 915 milj. euroa tammikuusta kesäkuuhun. Edellisvuonna samana ajankohtana palkkasumma oli 937 milj. euroa. LEL Työeläkekassalla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Vuonna 2001 tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 40 400 asiakasta. LEL Työeläkekassaan kertyi 6 prosenttia koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta. LEL- vakuutusmaksuprosentti on tänä vuonna 21,8 %. Työntekijän eläkemaksu on 4,4 prosenttia ja työnantajan osuus 17,4 %. TaEL-maksutuloa kertyi Varsinais-Suomeen alkuvuonna 4 miljoonaa euroa LEL Työeläkekassa hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (219 euroa / kk vuonna 2002). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Varsinais-Suomessa 11 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa maksettiin Varsinais-Suomesta tämän vuoden tammi-kesäkuussa 4 miljoonaa euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa kertyi noin 3,4 milj. euroa. TaEL- maksutulosta noin 70 prosenttia tuli Turun kaupungin alueelta. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2002 alkupuoliskolla 42 milj. euroa, mikä oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL-alojen palkkasummaa kertyi noin 246 milj. euroa. Viime vuonna samana ajankohtana palkkasumma oli 226 milj. euroa. TaEL:n piirissä oli vuoden 2001 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. TaEL-vakuutettujen työntekijöiden, tilitysten ja palkkailmoitusten määrät ovat nousseet vuosittain erityisesti ns. pätkätöiden tultua TaEL-vakuutuksen piiriin vuonna 1998. Vuonna 2002 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,3 %. Työnantajan osuus on 12,9% ja työntekijän eläkemaksu 4,4%. LEL-eläkkeitä maksettiin Varsinais-Suomeen yli 53 milj. euroa vuonna 2001 LEL-alojen eläkkeitä maksettiin Varsinais-Suomen maakuntaan viime vuonna 53,6 milj. euroa, mikä oli 3,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin Varsinais-Suomeen noin 10 500 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 50 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeitä 18, perhe-eläkkeitä 26 ja työttömyyseläkkeitä 5 prosenttia. LEL-alojen eläkkeistä suurin osa oli rakennusalan eläkkeitä, 68 prosenttia. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja LEL Työeläkekassa maksoi viime vuonna koko Suomeen 670 milj. euroa, mikä oli 5 % edellisvuotista enemmän. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 150 300 henkilölle. Lisätietoja: Osastopäällikkö Jukka Lindfors, p. 010 55 33 435, tai 040 594 9783 tai sähköposti: jukka.lindfors@lel.fi Ystävällisin terveisin Sari Myllykoski Tiedotustoimittaja LEL TYÖELÄKEKASSA Puhelin 010 55 33 442 tai 0400 716 811 Faksi 010 55 33 477 Sähköposti sari.myllykoski@lel.fi Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki www.lel.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00120/wkr0002.pdf

Tilaa