Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Lemminkäinen Oyj:ssä

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         9.10.2017 KLO 18.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 9.10.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Peab AB:n (publ) omistus Lemminkäisestä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 9.10.2017. 

Ilmoituksen mukaan Peab AB:n (publ) omistus Lemminkäisestä on 9.10.2017 laskenut nollaan osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Lemminkäisen osake- ja äänimäärästä. 

Lemminkäisellä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Lemminkäisen rekisteröityä kokonaisosakemäärää 23 219 900 .

Lemminkäisen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.2017 Peab AB (publ) oli ainoa osakkeen omistaja, joka vastusti Lemminkäisen ja YIT:n sulautumissuunnitelman hyväksymistä ja vaati omistamiensa Lemminkäisen osakkeiden lunastamista.

Peab AB:n (publ) omistus ilmoituksen mukaan:

Pvm   % osakkeista ja  äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta % yhteensä  
Osuus liputusrajan rikkoutumisen jälkeen 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 10,59 % 0,00 % 10,59 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900336 0 0 0,00 % 0,00 %
A YHTEENSÄ   0 0,00 %

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi  

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.   www.lemminkainen.fi  

Yrityksestä

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. www.lemminkainen.fi

Tilaa