Lidl sitoutuu vaativiin vastuullisuusperiaatteisiin ja edellyttää samaa tavarantoimittajiltaan

Vastuullisuus on oleellinen osa Lidlin liiketoimintaa niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Lidl edellyttää kansainvälisesti kaikilta alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan sitoutumista ketjun eettisiin toimintaohjeisiin, jotka pohjaavat ILO:n työelämää koskeviin sopimuksiin, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n yrityksiä koskeviin ohjeistuksiin. Julkisuudessa esillä ollut suomalaisen kaupan alan sitoumuspaperi noudattaa samoja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita kuin Lidlin kansainvälisen tason eettiset toimintaperiaatteetkin.

Sertifiointi takaa riskiraaka-aineiden tuotannon riippumattoman valvonnan

Alihankintaketjun vastuullisuuden varmistamisessa olennaista on riskialueiden ja riskiraaka-aineiden tunnistaminen ja ihmisoikeus- ja ympäristöriskien huomioiminen alusta asti ostoprosessissa. Lidl panostaa riskiraaka-aineiden, kuten suklaan, palmuöljyn ja kalatuotteiden osalta sertifioituja raaka-aineita käyttäviin yhteistyökumppaneihin. Sertifioinnilla pyritään takaamaan, että raaka-aineiden tuotantoa valvoo riippumaton taho.

”Panostamalla sertifioituihin raaka-aineisiin pystymme kattamaan niillä suuremman osan myymistämme riskiraaka-aineita sisältävistä tuotteista sen sijaan, että keskittyisimme yksittäisiin toimitusketjuihin”, Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Maija Järvinen kertoo.

Tavarantoimittajat läpäisevät tiukan seulan

Lidl pyrkii tavarantoimittajiensa kanssa jatkuvaan yhteistyöhön toiminnan kehittämiseksi niin tuotteiden laadun kuin tuotantolaitosten työskentelyolosuhteiden osalta. Sen lisäksi, että kaikki tavarantoimittajat ja alihankkijat sitoutuvat BSCI:n periaatteiden mukaisiin eettisiin toimintaohjeisiin, niiden on lisäksi täytettävä Lidlin erittäin korkeat laadun ja tuoteturvallisuuden vaatimukset.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) on eurooppalaisten tuontikaupan yritysten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa. Sen periaatteet pohjaavat ILO:n työelämää koskeviin sopimuksiin, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n yrityksiä koskeviin ohjeistuksiin. Lidl on ollut BSCI:n jäsen vuodesta 2006.

”Pitkäaikaisen yhteistyön ja yhteistyössä tehdyn kehittämisen jälkeen hyväksi havaitut tavarantoimittajat ovat niitä, joiden kanssa haluamme yhteistyön jatkuvan vielä pitkään. Kilpailullisista syistä emme pääsääntöisesti ole avanneet toimitusketjuja julkisuuteen, sillä haluamme pitää kiinni niistä yhteistyökumppaneista, joiden toiminta on edellyttämällämme kestävällä ja laadukkaalla tasolla. Jokainen toimitusketjuihin liittyvä kysely käsitellään kuitenkin huolellisesti ja tapauskohtaisesti”, Järvinen sanoo.

Hän pitää asiasta virinnyttä keskustelua positiivisena merkkinä siitä, että kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän, mistä heidän käyttämänsä tuotteet tulevat ja miten ne valmistetaan.

Lidl on ollut mukana suomalaisen pt-kaupan keskusteluissa

Lidl Suomi on ollut mukana keskusteluissa, joissa on muodostettu suomalaisen päivittäistavarakaupan yhteistä näkemystä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista. Keskusteluiden perusteella laadittiin asiakirja, jossa on määriteltiin, miten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet tulisi toteuttaa päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa.

Keskusteluihin osallistunut Lidl Suomi on kuitenkin osa kansainvälistä yritystä, joka toimii tytäryhtiöiden kautta tällä hetkellä 26 Euroopan maassa. Sen vuoksi Lidl Suomi ei voi yksittäisenä maayhtiönä allekirjoittaa koko yritysryhmää koskevia kannanottoja tai sitoumuksia.

Lidlin kansainvälisen tason eettiset toimintaperiaatteet noudattavat samoja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita kuin julkisuudessa esillä ollut sitoumuspaperi.

Yrityksestä

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Lidlin konseptin ydin on parhaan hinta-laatusuhteen tarjoaminen asiakkaille iloisesti palvellen. Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti kasvaneessa organisaatiossa työskentelee 5200 henkilöä. 173 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa ja Laukaassa sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista, ajankohtaisista tarjouksista ja yrityksestä osoitteessa lidl.fi.

Tilaa