Lifix Systems tekee olemassaolevista verkkoturvaratkaisuista mobiileja

LIFIX SYSTEMS TEKEE OLEMASSAOLEVISTA VERKKOTURVARATKAISUISTA MOBIILEJA Helsinki, 1 maaliskuuta 2002. Tietoverkkojen liikkuvuudenhallintajärjestelmien valmistaja Lifix Systems Oy:n näkemys on, että liiketoiminta tulee kehittymään yhä liikkuvammaksi toimialasta riippumatta. Työntekijät, koneet ja liiketoimintaa ohjaavat järjestelmät tulevat myöskin riippuvaisemmiksi reaaliaikaisesta tiedonsaannista tietoverkkojen kautta. Jatkuva, katkeamaton ja turvallinen pääsy liiketoiminnalle kriittisiin tietoihin on siis kehittymässä merkittäväksi kilpailu- ja menestystekijäksi kaikilla toimialoilla. Tietoturvalliset yhteydet ovat jo nyt yleisiä isoissa yrityksissä ja PK- yrityksetkin ottavat kiihtyvällä tahdilla käyttöönsä uusia ratkaisuja tietoliikenteensä turvaamiseksi. Lifix Systemsin tekemän markkinakartoituksen mukaan merkittävimmät ongelmat, joita yritykset kohtaavat suunnitellessaan verkkojaan ja tukea liikkuvalle tietojenkäsittelylle, ovat: - riittävien turvaratkaisujen puuttuminen yrityksestä; - saumattoman liikkuvuuden ja olemassaolevan turvaratkaisun yhdistäminen; - osaamisen puute turvallisen ja saumattoman liikkuvuuden järjestämiseksi. Verkkoturvaan erikoistuneet yritykset toimittavat ja kehittävät ratkaisuita edellä mainittuihin tietoturvaongelmiin, mutta esimerkiksi voimakkaana alkanutta langattomien lähiverkkojen käyttöönottoa on rajoittanut saumattoman liikkuvuuden ja tietoturvan yhdistävien ratkaisujen puute. "Tietoturvan haasteet kasvavat käsi kädessä lisääntyvän liikkuvuuden kanssa. Verkkoturvan ja liikkuvuudenhallinnan ratkaisuja ei kuitenkaan pitäisi yhdistää liian tiukasti. Yrityksen pitäisi voida käyttää olemassa olevia verkkoturvaratkaisujaan haluamansa liikkuvuudenhallintajärjestelmän kanssa. Yritysten pitää myös ehdottomasti voida suojata tietoliikenneyhteytensä päästä päähän valitsemallaan ratkaisulla riippumatta liikkuvuudenhallinnan ratkaisusta. Liikkuvuudenhallinnan palvelu voidaan esimerkiksi ostaa operaattorilta, mutta tietoturva halutaan hoitaa yrityksen omilla resursseilla," sanoo Pertti Leppäluoto, Lifix Systems Oy:n toimitusjohtaja. Flexible Security -konsepti on ratkaisun avain Lifix Systems on kehittänyt Flexible Security -konseptin joustavaksi ratkaisuksi liikkuvuuden ja tietoturvan yhdistämisen moninaisiin vaatimuksiin. Flexible Security -konseptin johtoajatus on, että Lifix ei kehitä tietoturvaratkaisuja itse, vaan tekee Lifix Go! - liikkuvuudenhallintajärjestelmänsä yhteensopivaksi mahdollisimman monien tietoturvaratkaisujen kanssa. Liikkuvuudenhallinnan ratkaisu voidaan näin yhdistää kullekin asiakkaalle parhaiten sopivaan tietoliikenteen turvaratkaisuun. "Teemme kaikesta tietoliikenteestä liikkuvaa - mukaanlukien käytössä olevat tietoturvalliset IPSec VPN- ja SSH -yhteydet, S/MIME -turvatut sähköpostiyhteydet sekä SSL -turvatut selain- ja sovellusyhteydet," sanoo Tom Weckström, Lifix Systems Oy:n teknologiajohtaja. "Flexible Security -konseptin tarjoamat hyödyt kaikille arvoketjun osapuolille ovat erittäin mielenkiintoisia. Lifixin ratkaisu toimii täysin päinvastoin kuin eräät tiukasti yhteensidotut mobiili-VPN - ratkaisut. Lifix tekee konseptillaan asiakkaiden jo käyttöönotetuista turvaratkaisuista aidosti mobiileja. Yritykset, jotka ovat jo ratkaisseet tietoturvansa, voivat Lifixin konseptin avulla kytkeä liikkuvat käyttäjät verkkoonsa vain pienin lisäkustannuksin. Lifixin Flexible Security -konsepti tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia tietoturva-alan yrityksille," kommentoi Professori Hannu H. Kari Teknillisestä Korkeakoulusta. Konkreettisina esimerkkeinä Lifixin edistymisestä Flexible Security - konseptin toteuttamisessa ovat: * Erittäin hyvät tulokset Lifix Go!:n ja SecGo Crypto IP VPN - ohjelmiston yhteensopivuustesteistä. * Täydellinen yhteensopivuus Lifix Go!:n ja Microsoft Windows 2000 VPN client -ohjelmiston kanssa. * Meneillään olevat testit useiden VPN client -ohjelmistojen kanssa Lifixin testilaboratoriossa. "Flexible Security -konsepti on saanut erittäin hyvän vastaanoton sekä tietoturvatoimittajilta että potentiaalisilta asiakkailta. Tämä ei ollut meille yllätys. Laitteen tai käyttäjän liikkuessa esimerkiksi IP - osoitteet vaihtuvat. Verkkotason muutoksista johtuvat katkokset ovat merkittävä ongelma olemassaoleville tietoturvaratkaisuille. Esimerkiksi monilla VPN -ohjelmistovalmistajilla on ollut ongelmia GPRS -verkkojen kautta otettujen VPN -yhteyksien katkoksien kanssa. Tuotteemme Lifix Go! ratkaisee tämän ongelman ja kykenee lisäksi ylläpitämään VPN -yhteyden, kun päätelaite siirtyy esimerkiksi langattomasta lähiverkosta GPRS - verkkoon," Tom Weckström sanoo. Lifixin tavoite on tehdä syyskuun 2002 loppuun mennessä Lifix Go! yhteensopivaksi niiden VPN client -ohjelmistojen kanssa, jotka kattavat yhteensä vähintään 80% VPN client -ohjelmistomarkkinoista. Lisätietoja: Lifix Systems Oy Pertti Tom Weckström, Leppäluoto, CEO CTO +358 9 8566 4200 +358 9 8566 4200 +358 50 350 5997 +358 50 352 4898 tom.weckstrom@li pertti.leppaluoto fix.fi @lifix.fi Lifix Systems Oy Lifix Systems Oy on vuonna 1999 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys. Lifix Systems toimittaa Lifix Go! liikkuvuudenhallintaohjelmistoaan yrityksille, operaattoreille sekä verkko- ja päätelaitevalmistajille. Helsingin keskustassa sijaitsevassa toimistossa on tällä hetkellä 10 työntekijää. Lifixin omistajana on sen perustajien lisäksi sijoitusyhtiö Speed Ventures. Lifix Go! on tuote IP-verkkojen laitteiden liikkuvuudenhallintaan, ja se koostuu kolmesta ohjelmistokomponentista. Lifix Go! takaa liikkuvien laitteiden saumattoman verkkoyhteyden laitteiden liikkuessa eri verkkojen ja verkkoteknologioiden välillä. Internet-yhteydet ja käynnistetyt istunnot eivät katkea, vaikka päätelaite liikkuisi GPRS-verkon, langattoman lähiverkon ja Ethernet- verkon välillä. Lisätietoja: http://www.lifix.fi/ "Lifix" ja "Flexible Security" ovat Lifix Systems Oy:n tavaramerkkejä. "SecGo" on SecGo Group Oy: rekisteröity tavaramerkki. "Microsoft" Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00840/wkr0002.pdf

Tilaa