A-, M-, ja L-lähijunien lähtö- ja tulolaiturit muuttuvat

A-, M- ja L-lähijunien liikennöintisuunta vaihdetaan oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseksi sunnuntaina 27. lokakuuta. Suunnanvaihto aiheuttaa muutoksia näiden junien lähtö- ja tulolaitureihin.

Asemilla, joilla on niin sanottu keskilaituri, muutos on matkustajien kannalta pieni, sillä junan lähtöraide vaihtuu sen kulkusuunnassa vasemmalle puolelle laituria. Erityisen tarkkana matkustajien tulee kuitenkin olla asemilla, joilla junat lähtevät reunalaitureilta. Näillä asemilla matkustajien tulee kiinnittää huomiota oikean laiturin valintaan jo ennen laiturialueelle tuloa.

Muutos astuu voimaan sunnuntaina 27.10. aamujunien aloittaessa liikennöinnin. Ensimmäiset vasemmanpuoleisina ajettavat junavuorot ovat M-juna Helsingistä klo 6.04 ja M-juna Vantaankoskelta klo 6.02 sekä L-juna Helsingistä klo 6.08 ja L-juna Kirkkonummelta klo 6.02. Lauantain ja sunnuntain välinen yöliikenne sen sijaan ajetaan vielä nyt käytössä olevalla tavalla.

VR:n laiturioppaat opastavat matkustajia uusille lähtölaitureille Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Malminkartanon sekä Myyrmäen asemilla sunnuntaina 27. lokakuuta ja maanantaina 28. lokakuuta.

Muutos ennakoi Kehäradan liikennöinnin aloittamista

Liikennöintisuunnan vaihtaminen tehdään heinäkuussa 2015 avattavan Kehäradan liikennöinnin takia. Kehärata yhdistää toisiinsa pääradan ja Vantaankosken radan. Tämän takia liikennöintisuunnan on molemmilla radoilla oltava sama. Tällä hetkellä pääradan, eli Helsinki-Kerava-välin lähiliikennettä liikennöidään vasemmanpuoleisena ja Vantaankosken radan lähiliikennettä oikeanpuoleisena.

Liikenneviraston teettämän selvityksen mukaan vasemmanpuoleinen liikennöinti on häiriönhallinnan kannalta oikeanpuoleista liikennettä parempi vaihtoehto.

Vantaankosken radan M-junan lisäksi rantaradan A- ja L-lähijunien liikennöintisuunta vaihtuu, koska nämä junalinjat käyttävät samoja raiteita Helsingin ja Huopalahden välillä. Tällöin liikennöintisuunnan myös niillä on oltava yhtenäinen. L-junan osalta raiteet muuttuvat vain välillä Helsinki – Leppävaara.

Lisätietoa muutoksesta Liikenneviraston verkkosivuilta: www.liikennevirasto.fi/suunnanmuutos

Lisätietoja:

Timo Kovanen, ylitarkastaja, Liikenteen palvelut -osasto, Liikennevirasto, puh. 029 534 3855

Joona Hurmerinta, Lähiliikenteen suunnittelupäällikkö, VR Group, puh. 040 862 2019

Olli Ahti, joukkoliikennesuunnittelija, HSL, puh. 050 570 5098

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.