E 18 Muurla - Lohja kalliosortumat

Tiedostusvälineissä on viime päivinä käsitelty Muurla - Lohja-moottoritien kallioleikkauksia ja sunnuntaina 23.5. tapahtunutta kalliosortumaa. Tämän johdosta Liikennevirasto ja Tieyhtiö Ykköstie Oy toteavat seuraavaa:

Muurla - Lohja-moottoritien kallioleikkaukset ovat teiden suunnitteluohjeiden sallimissa rajoissa. Kapeaa poikkileikkausta käytettiin erityisesti maaston haastavuuden ja ympäristönäkökulmien vuoksi. Kun Muurlan liittymän kohdalla sijaitsevassa kallioleikkauksessa on nyt tapahtunut kaksi kalliosortumaa, on selvää että kallion laatu on kyseisessä kohdassa paikoin sellainen, että turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä. Muurlan eritasoliittymän ja Hepomäen tunnelin alueella 23.5. tapahtuneen kalliosortuman jälkeen on kallioleikkauksesta poistettu kalliota räjäyttämällä ja poraamalla. Työ tässä kallioleikkauksessa saatiin tehtyä tiistai-iltaan 25.5. mennessä. Tehdyillä toimenpiteillä on varmistettu, ettei välitöntä uutta sortumavaaraa ole. Hankkeen tilaajana toimiva Liikennevirasto ja palveluntuottaja Ykköstie Oy suhtautuvat tilanteeseen erittäin vakavasti ja selvittävät yhdessä vielä tarvittavat turvallisuuden varmistavat jatkotoimet. Selvitystyö on käynnistetty heti 23.5. tapahtuneen sortuman jälkeen. Erityisesti Muurlan ja Hepomäen tunnelin välisen kallioleikkauksen osalta selvitetään ja toteutetaan turvallisuuden varmistavia toimenpiteitä, koska molemmat kalliosortumat ovat tapahtuneet tässä kallioleikkauksessa. Loppuvuodesta 2008 ja 2009 alkuvuodesta tieyhtiö tutkitutti asiantuntijoilla koko Muurla–Lohja-tieosuuden kallioleikkaukset, joita vahvistettiin monin paikoin. Lisäksi useista kohdista poistettiin mahdollisessa sortumavaarassa olevia kiviä. Kaikkia kallioleikkauksia tarkkaillaan jatkuvasti osana tien normaalia kunnossapitoa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa