Espoo–Salo-oikoradan ympäristövaikutusten arviointi valmistunut – yleisötilaisuuksia elo–syyskuussa

Espoo–Salo-oikoradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut. Hanketta esitellään yleisötilaisuuksissa elo–syyskuun vaihteessa. YVA-selostus on nähtävillä lokakuun lopulle saakka, jolloin siitä voi antaa virallista palautetta.

Valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu alustavan yleissuunnitelman linjausvaihtoehtojen vaikutuksia YVA-ohjelman esittämällä tavalla.

Espoo–Salo-oikoradalla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Merkittävimmät vaikutukset koskevat maankäyttöä ja aluerakennetta sekä luonnon ympäristöä. Oikorata tehostaa pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen välisiä yhteyksiä sekä mahdollistaa myös paikallisliikenteen – sekä nykyisten että uusien – asemanseutujen kehittymisen.

Kaikki linjaukset aiheuttavat maisemallisia muutoksia. Melu- ja estevaikutukset ovat erilaisia oikoradan eri osuuksilla ja vaihtoehdoilla. Moottoritien pohjoispuolinen vaihtoehto keskittää vaikutukset suurelta osin samaan käytävään moottoritien kanssa. Eteläinen vaihtoehto vie vaikutukset hiljaisille alueille.

Yleisötilaisuuksia elo–syyskuussa

YVA-selostuksen tuloksia, YVA-menettelyä ja alustavaa yleissuunnitelmaa esitellään syksyn aikana kuudessa yleisötilaisuudessa:

  • ti 31.8.2010 klo 18.00 Kirkkonummi: Veikkolan seurakuntakoti, Kisapolku 1, Veikkola
  • ke 1.9.2010 klo 18.00 Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja: Anttilan koulu, Laurentiussali, Kirkkokatu 6, Lohja
  • to 2.9.2010 klo 18.00 Salo ja Nummi-Pusula: Suomusjärven koulu, Opintie 1, Suomusjärvi
  • to 9.9.2010 klo 18.00 Salo keskustaajama: Salon lukio, auditorio, Kaherinkatu 2, Salo
  • ti 14.9.2010 klo 18.00 Espoo (Yhdessä Espoo–Kauklahti-kaupunkiradan kanssa): Kuninkaantien lukio, auditorio, Kaivomestarinkatu 2, Espoo
  • ke 15.9 klo 18.00 Vihti: Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela.

Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä sekä keskustella suunnittelijoiden ja hankkeesta vastaavien kanssa. Yleisötilaisuudet ovat keskenään samansisältöiset, mutta painottuvat alueellisesti kyseisen kunnan alueelle.

Palautetta voi antaa nähtävilläoloaikana

Uudenmaan elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus (ELY-keskus) asettaa YVA-selostuksen nähtäville 30.8.–29.10.2010 suunnittelualueen kunnissa.

YVA-selostuksesta voi jättää kirjallisia huomautuksia ja muistutuksia hankkeen yhteysviranomaiselle, Uudenmaan ELY-keskukselle, selostuksen nähtävilläoloaikana. Uudenmaan ELY-keskus kokoaa YVA-selostuksesta annetut kannanotot ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle Liikennevirastolle.

Parasta linjausta on etsitty yhteistyössä

Espoo–Salo-oikorata sijaitsee Espoon, Kirkkonummen, Vihdin, Lohjan, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Salon kuntien alueella. Oikoradan jatkosuunnittelusta tai toteuttamisesta ei ole päätöksiä, mutta se sisällytetään maankäytön suunnitelmiin pitkän aikavälin varauksena. Kaksiraiteisena sekaliikenneratana oikoradan rakentamiskustannukset ovat alustavan yleissuunnitelman linjausvaihtoehdosta riippuen 1,3–1,4 miljardia euroa.

Suunnittelutyö on tuottanut aineistoa parhaan linjauksen löytämiseksi maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Myös radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio on varmistettu jatkosuunnittelua ajatellen. Hanketta on tehty vuorovaikutuksessa maakuntaliittojen, alueen kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Lindberg, Liikennevirasto, p. 020 637 3820,
ylitarkastaja Tuomas Autere, Uudenmaan ELY-keskus, p. 040 503 6172,
www.liikennevirasto.fi/espoo-salo-oikorata.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa