Glykolin hajoamistuotteiden epäillään aiheuttavan mikrobikasvustoa Kehäradan tunnelissa

Helsinki – Vantaan lentoaseman itäisen kiitotien alle louhittavaan Kehäradan tunneliin tihkuu maaperästä propyleeniglykolin hajoamis­tuotteita. Glykoli on todennäköisesti peräisin lentokoneiden siipien jään­estossa käytetystä aineesta.

Joutuessaan kosketuksiin hapen kanssa glykolin hajoamistuotteet muodostavat mikrobikasvustoa tunneliin valuvassa vedessä ja tunneliseinämien pinnoilla. Näissä mikrobikasvustoissa esiintyy korkeita bakteeripitoisuuksia.

Tässä vaiheessa on vaikeaa arvioida miten haitallisia tunnelissa esiintyvät mikrobit ovat. Kyseessä on todennäköisesti maaperässä normaalisti esiintyviä bakteereita, jotka alkavat kasvaa tunnelivedessä ja seinämillä, koska tunneliin pääsee glykoleja, joita nämä mikrobit kykenevät hyödyntämään omassa kasvussaan. Asia varmistuu lähiaikoina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ottamista näytteistä.

Mikrobikasvustoa on havaittu ainoastaan tällä tunneliosuudella, muualla Kehäradan tunnelissa sitä ei ole havaittu.

Työt tunnelissa keskeytetään ympäristö- ja työterveysviranomaisten jatkoselvitysten ajaksi. Liikennevirasto tiedottaa jatkotoimenpiteistä heti, kun lisätiedot on saatu.

Mikrobikasvuston mahdolliset vaikutukset

Mikrobikasvustosta saattaa aiheutua Kehärata-projektille huomattavia aikatauluviiveitä, sillä myös muiden Kehäradan urakoiden rakennustöitä joudutaan mahdollisesti siirtämään. Ainakin lentoaseman aseman sisätöiden urakan aloitusta joudutaan siirtämään, jos mikrobikasvuston ilmeneminen aiheuttaa viivästyksiä louhinnoissa tai sen pitämiseksi pois valmiista tunnelista ei löydetä nopeasti ratkaisua. Mikrobikasvustoa sisältävä vesi on pystyttävä pitämään pois tunnelista, koska siinä olevat hapot syövyttävät betonia. Vesi on johdettava salaojia pitkin varoaltaisiin.

Mikrobikasvustosta aiheutuvien toimenpiteiden kustannuksista ei ole vielä varmaa arviota, mutta kustannukset voivat olla jopa useita miljoonia euroja. Kustannusten suuruus riippuu varsinkin ratkaisusta, jolla mikrobikasvusto saadaan pidettyä pois tunnelista.

Lisätietoja: johtaja Kari Ruohonen, p. 020 637 3831

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit