Haminan kehätiehankkeen puoliväli on ohitettu

E18 Haminan ohikulkutie -hankkeen ajankohtaista:
Kulunut kesä on ollut Haminan ohikulkutien työmaalla rakentamisen kiivainta aikaa. Ensimmäisellä osuudella rakentaminen on edennyt kaikilla osa-alueilla. Toisella vaiheella uutta moottoritielinjaa on rakennettu tiiviisti ja tiellä rakennetaan jo muun muassa siltoja. Hankkeen kokonaisaikataulua seurataan tarkasti ja tehtäviä töitä suunnitellaan yhdessä kaikkien hankkeen osapuolien kesken. Kokonaisaikataulu vaikuttaa positiiviselta.

Haminan ohikulkutie -hankkeessa menossa…

  • Hamina–Kouvola-junaran Tiilinmäen alikulkusilta tunkattiin paikoilleen heinäkuussa. Mittava operaatio onnistui hyvin. 75 metriä pitkän ja 1 700 tonnia painavan sillan tunkkaaminen sai paikallista julkisuutta. 22 tuntia kestänyt operaatio on tiivistetty noin neljän minuutin videoon, johon voi tutustua Liikenneviraston hankesivujen kuvapankissa http://bit.ly/19FQyt7.  
  • Husulassa kevyen liikenteen väylän rakentaminen valmistui juuri koulujen alkuun. Työmaan henkilöstöä oli turvaamassa pienten koululaisten tienylityksiä aamulla ja iltapäivällä noin viikon ajan. Haminan ohikulkutiehankkeessa tullaan rakentamaan kevyen liikenteen väyliä kaikkiaan noin 14 kilometriä.
  • Summassa, Poitsilassa ja Neuvottoman alueella rakennettiin kesän aikana pohjavesisuojauksia. Töiden takia moottoritie kavennettiin ajoittain kaksikaistaiseksi.
  • Haminan ohikulkutie-hankkeen puolivälijulkaisu ilmestyi. Siihen voi tutustua Liikenneviraston hankesivuilla http://bit.ly/10qSHmb.
  • Ensimmäisen rakennusvaiheen töistä on elokuun lopussa valmiina noin 65 prosenttia.
  • Toisen rakennusvaiheen töistä välillä Kolsila–Lelu on valmiina jo noin 65 prosenttia. Toinen vaihe valmistunee etuajassa muun muassa urakoitsijan hyvän resurssitilanteen ansiosta.
  • VR-Track aloitti telematiikkarakentamisen valtatie 7:llä Rantahaan ja Summan eritasoliittymien välillä toukokuussa. Lokakuun loppuun kestävät työt käsittävät kaapelointia ja laiteasennuksia. Moottoritien toinen kaista on ajoittain suljettu liikenteeltä. Telematiikkatöistä on valmiina noin 18 prosenttia.

… ja tulossa:

  • Kolsila–Lelu -osuudella Lelun tasoliittymä on valmistumassa.
  • Rakennusurakkaosio C:n eli nykyisen Vt7:n perusparantamisen rakennustöiden kilpailutus käynnistyy tänä syksynä.
  • Husulassa eritasoliittymä avataan osittain liikenteelle lokakuun alkupuolella.

Haminan ohikulkutie -hankkeen ajankohtaiset tiedot ja tuoreet valokuvat löytyvät verkkosivulta www.liikennevirasto.fi/vt7hamina. Hanketta voi seurata myös Twitterissä, @Vt7Hamina.


E18 Haminan ohikulkutie (Vt 7) -hankkeessa rakennetaan 15 kilometriä pitkä moottoritie Haminan pohjoispuolelle. Kehätie parantaa liikenneturvallisuutta ja Haminan keskustan viihtyisyyttä. Tietä rakennuttaa Liikennevirasto. Ensimmäistä vaihetta Summasta Kolsilaan urakoi YIT Rakennus Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama Työyhteenliittymä Haminan Kehä. Toisen vaiheen Kolsilasta Leluun rakentaa Työyhteenliittymä LeLu, jonka muodostavat, jonka muodostavat Graniittirakennus Kallio Oy ja Ab Tallqvist Infra Oy. Tien telematiikkaratkaisut toteuttaa VR Track Oy. Koko kehätie avataan liikenteelle vuoden 2014 lopussa. Kehätien valmistuttua nykyinen valtatie 7 kunnostetaan Haminan sisääntuloväyläksi.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.