Haminan kehätien työmaa hiljenee talven alla

E18 Haminan ohikulkutietä on rakennettu kohta kaksi vuotta. Kesällä hankkeessa saavutettiin puoliväli. Rakentaminen on sujunut suunnitellusti ja aikataulussaan.

- Kesä ja kulunut syksy on ollut tiivistahtista rakentamisen aikaa hankkeen kummallakin vaiheella. Pientä väsymistä on ilmassa, ja rakentajat odottavat jo hyvin ansaittua kesälomaa, summaa Liikenneviraston projektipäällikkö Lars Westermark.

Hankkeen A- ja B-osalla rakentaminen hiljenee hiljalleen lumien ja pakkasien lähestyessä. Tehtävien töiden määrä on talvella vain noin 30 prosenttia esimerkiksi kesäajan töistä.

A-osalla välillä Summa–Kolsila töitä tehdään jouluun asti, jos säät sallivat. Viimeiset sillat ovat rakenteilla läpi talven. A-osalla tavoitteena on, että talven aikana olisi mahdollisimman vähän liikennejärjestelyjä. Haminan ohikulkutie –hankkeen merkittävimmät rakennuskohteet ovat Kolsilan louhittu tunneli ja Husulan 500 metriä pitkä, betonirakenteinen tunneli. Husulan tunneli on rakennustöiden osalta valmis, Kolsilan tunnelin neljästä suuaukosta on betonoitu kolme.

B-osalla välillä Kolsila–Lelu talvitauko alkaa joulukuussa, jolloin työmaatoimisto puretaan. Töitä jatketaan taas keväällä 2014. Ennen talvea tehdään vielä muun muassa päällystystöitä, asennetaan tiekaiteita ja riista-aitoja, viimeistellään siltoja ja rakennetaan yksityisteitä. Kokonaisuutena välin Kolsila–Lelu rakennustyöt ovat edenneet aikataulustaan edellä, joten tie valmistuu ennakoitua aiemmin. Liikenneturvallisuuden vuoksi, koko kehätie otetaan käyttöön suunnitellusti vuoden 2014 lopussa.

Liikennetelematiikkatöitä tehdään syksyllä säiden salliessa koko urakka-alueella. Sydäntalven aikana työt painottuvat tunneleiden sisällä tehtäviin töihin. Vaikka työt etenevät, esimerkiksi muuttuvat nopeusmerkit otetaan käyttöön yhdessä muun tietelematiikan kanssa, kun Haminan kehätie kokonaisuudessaan avataan liikenteelle.

Yhteenveto valmiusasteista:

A-osa:

- maaleikkaukset 99 %
- louhinnat 98 %
- rakennekerrokset 51 %
- päällysteet 21 %
- putkityöt 77 %
- stabilointi 95 %

B-osa:

- pintamaan poisto 100 %
- maaleikkaus 100 %
- massanvaihdot 100 %
- kallioleikkaukset 100 %
- murskaus 100 %
- pengerrykset ja täytöt 99 %
- luiskat 60 %
- kuivatusjärjestelmät 99 %
- telematiikan putkitukset 99 %
- rakennekerrokset kantava 90 %
- yksityistiet 80 %
- sillat 98 %

Lisätietoja:

Liikennevirasto, projektipäällikkö Lars Westermark, puh. 0400 612 280

Työyhteenliittymä Haminan Kehä, työmaainsinööri Marja Mattinen, puh. 0400 588 765

TYL LeLu, työmaapäällikkö Antero Lehtinen, puh. 040 539 8055, antero.lehtinen@grk.fi

Työ liittyy E18 Haminan ohikulkutien (Vt7) Summa–Kolsila-välin rakentamiseen. Tietä rakennuttaa Liikennevirasto. Hankkeen A-osaa välillä Summa–Kolsila urakoi YIT-Rakennus Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama Työyhteenliittymä Haminan Kehä. A-osa valmistuu marraskuussa 2014. Kehätie avataan liikenteelle vuoden 2014 lopussa. Lisää hankkeesta osoitteessa: www.liikennevirasto.fi/vt7hamina.Voit seurata hanketta nyt myös Twitterissä, @Vt7Hamina.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.