Haminan sisääntuloteiden ja Sivatin kevyen liikenteen väylän rakennustyöt alkavat

Rakennustyöt Sivatin maantiellä (M14685), Tallinmäen kiertoliittymässä ja Tervasalmen sillalla käynnistyvät maanantaina 4.5. Jo aiemmin on tehty alustavia puuston poistoja. Lisäksi Poitsilan eritasoliittymässä rakennetaan meluvallia ja Pitäjänsaaressa tehdään kiertoliittymää. 

Työt pyritään tekemään niin, että asukkaille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Liikenteen käyttäjien turvallisuutta edistetään liikennejärjestelyillä. 

Sivatin kevyen liikenteen väylä
Sivatin maantien varrelle, Karjalankadun ja Kirkkojärven koulun välille, rakennetaan 3,5 km pituinen kevyen liikenteen väylä. Lisäksi Sivatin maantietä parannetaan ja rakennetaan uusi Lelujoen kevyen liikenteen silta. Työmaan takia liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään. Työt valmistuvat syksyllä 2015.

Lelujoen kevyen liikenteen sillan paalutustyöt alkavat 18.5. ja kestävät noin kolme viikkoa. Paalutustöistä aiheutuu lähistölle melua. 

Tietyömaalla tehdään louhintoja, joista syntyy melua ja tärinää. Louhintojen läheisyydessä olevat kiinteistöt katselmoidaan ennen töiden aloitusta, ja tärinää seurataan työn aikana. 

Tallinmäen kiertoliittymä
Tallinmäen kiertoliittymän työmaa-alue on Vaalimaantien (M170), Museotien (M3513) ja Rajatien risteysalueella. Kiertoliittymä valmistuu kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Kiertoliittymän alueella tehdään louhintoja, joista aiheutuu melua ja tärinää. Louhintakohteiden läheisyydessä olevat kiinteistöt katselmoidaan ennen töiden aloitusta, ja tärinää seurataan työn aikana. Louhinnoista johtuen liikennettä joudutaan pysäyttämään. Pysäytykset kestävät kerrallaan enintään kahdeksan minuuttia.

Tervasalmen silta
Tervasalmen sillalle asennetaan uudet kaiteet ja rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Korjaustöiden vuoksi nopeusrajoitus Tervasalmen sillan kohdalla on 30 km/h. Rakennustöiden aikana silta on liikenteen käytössä, mutta sujuvuuden takia myös muita reittejä on hyvä suosia. Raskasta liikennettä suositellaan kulkemaan Husulan kautta. 

Lisätiedot

Destia Oy
Työmaapäällikkö
Asko Putto
0400 240 581

Rakennustyöt ovat viimeinen osa E18 Haminan ohikulkutien kokonaisuutta, jossa Haminan kohdalle rakennetaan yhteensä 15 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Moottoritieosuus Summan ja Lelun välillä otettiin käyttöön joulukuussa 2014. Lisäksi hankkeeseen kuuluu mittava liikennetelematiikan rakentaminen. Haminan sisääntuloteiden ja Sivatin kevyen liikenteen väylän rakentamisen urakoitsijana toimii Destia Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Liitteet & linkit