Haminan sisääntuloväylä suljetaan liikenteeltä torstaina 4.6.

Vanhan valtatie 7:n eli Haminan sisääntulotien liikenne Summan eritasoliittymän ja Pitäjänsaaren uuden kiertoliittymän välillä suljetaan torstaina 4.6.2015. Liikenne siirretään rakennustöiden ajaksi Helsingintielle.  

Kiertotie kulkee Summan eritasoliittymästä Kiilintien kautta Helsingintielle. Summan risteysalueelle rakennetaan väliaikainen kiertoliittymä. Helsingintieltä liikenne ohjataan Pitäjänsaaren kiertoliittymään. Poitsilan eritasoliittymästä kuljetaan Helsingin ja Haminan suuntaan Helsingintien kautta. 

Raskaan liikenteen suositeltu reitti kulkee Husulan kautta

Työmaa-alueen liikennejärjestelyjen vuoksi raskasta liikennettä suositellaan kulkemaan Husulan kautta. Haminan kaupungin läpi kulkeva raskas liikenne ohjataan Helsingintieltä Pitäjänsaaren uuden kiertoliittymän kautta Tervasalmen sillalle, josta liikenne kulkee 170-tielle. Helsingintien rautatiesillan suurin sallittu alikulkukorkeus on 4,3 metriä.

Tervasaaren vanha silta on painorajoitettu, ja se on henkilöautoliikenteen käytössä elokuulle 2015 saakka.

Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa arviolta syyskuulle 2015 asti. Kokonaisuudessaan urakka on valmis lokakuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Liikennevirasto, projektinjohtaja Lars Westermark
0295 34 3838, lars.westermark@liikennevirasto.fi

Destia Oy, työmaapäällikkö Asko Putto
0400 240 581, asko.putto@destia.fi

Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/vt7hamina
Twitter: @Vt7Hamina

Rakennustyöt ovat viimeinen osa E18 Haminan ohikulkutien kokonaisuutta, jossa Haminan koh-dalle rakennetaan yhteensä 15 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Moottoritieosuus Summan ja Lelun välillä otettiin käyttöön joulukuussa 2014. Lisäksi hankkeeseen kuuluu mittava liikennetelematiikan rakenta-minen. Haminan sisääntuloteiden ja Sivatin kevyen liikenteen väylän rakentamisen urakoitsijana toimii Destia Oy. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.