Helsingin alueen rataliikenteenohjausjärjestelmistä selvitys vuoden 2010 aikana

Etelä-Suomen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmässä ja Helsingin ratapihan liikenteenohjauksessa käytettävässä järjestelmässä on ollut ongelmia. Tämän vuoksi Liikennevirasto käynnistää selvitystyön Helsingin alueen rautateiden liikenteenohjausjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta ja uusimisesta.

Helsingin ratapihan liikenteenohjauksessa käytettävässä järjestelmässä on ilmennyt ajoittain käytettävyysongelmia. Sen uusiminen veisi kauan, ja kustannuksiksi arvioidaan useita kymmeniä miljoonia euroja. Etelä-Suomen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmässä puolestaan on ollut luotettavuusongelmia. Liikenneviraston selvitystyössä arvioidaan nykyjärjestelmien luotettavuutta ja mahdollisten pikakorjaustoimenpiteiden tarvetta. Työssä määritetään myös ratapihan liikenteenohjauksessa käytettävän järjestelmän uusimishankkeen suuruus (noin 50–70 miljoonaa euroa) ja toteutusaikataulu. Selvitys varmistaa liikenteenohjausjärjestelmien toimivuuden ja selvittää uusimismahdollisuudet Selvitystyön päätehtävinä on turvata nykyisten järjestelmien toimivuus niiden uusimiseen saakka, arvioida Helsingin ratapihan liikenteenohjauksessa käytettävän järjestelmän toteuttamismahdollisuudet sekä kartoittaa Helsingin alueen järjestelmäkokonaisuuden tila ja tulevaisuus. Selvitysmieheksi on nimetty vuodesta 2003 tieliikennekeskusta johtanut Petri Rönneikkö Liikennevirastosta. Hänen tuekseen on asetettu Liikenneviraston asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, johon kutsutaan myös VR Yhtymä Oy:n ja Helsingin seudun liikenne HSL:n edustus. Selvitystyön toimikausi on 3.5.–31.12.2010.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Liitteet & linkit