Helsingin Pisara-radan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi käynnistynyt

Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet Pisara-radan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Pisara-rata on Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, jossa junat kulkevat kahdessa vierekkäisessä kalliotunnelissa.

Yleissuunnittelu ja YVA tuottavat tietoa hankkeesta, sen ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Ratahankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Jos hanke päätetään toteuttaa heti yleissuunnittelun ja YVAn valmistumisen jälkeen ja sille löytyy rahoitus, rata voi olla käytössä noin kymmenen vuoden kuluttua. Nykyisin Pasilan ja päärautatieaseman välille ei ruuhka-aikaan mahdu juurikaan uusia junavuoroja. Pisara mahdollistaa junien läpiajon Helsingin keskustan ali, mikä lisää merkittävästi junaliikenteen kapasiteettia ja toimintavarmuutta. Pisara-radalle siirtyy suuri osa taajama- ja lähijunaliikenteestä, jolloin päärautatieasemaa pystytään kehittämään kaukoliikenteen tarpeisiin. Yleissuunnittelussa ja YVAssa tutkitaan kahta päävaihtoehtoa. Lyhyen Pisaran vaihtoehdossa tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kentän ja Linnanmäen kohdalla, ja uudet maanalaiset asemat tulevat Töölöön, Keskustaan ja Hakaniemeen. Pitkän Pisaran vaihtoehdossa tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kohdalla ja Hakamäentien pohjoispuolella. Uusia maanalaisia asemia tulee Töölön, Keskustan ja Hakaniemen lisäksi Alppilaan, ja myös Pasilaan tutkitaan uutta maanalaista asemaa. Yleissuunnittelussa suunnitellaan vaihtoehtojen toiminnalliset ratkaisut kuten asemien ja tunneleiden sijainti sekä kulkuyhteydet ja lasketaan vaihtoehtojen rakentamiskustannukset. Suunniteltavat vaihtoehdot, arvioitavat ympäristövaikutukset ja osallistumisjärjestelyt esitellään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa, joka valmistuu touko-kuussa 2010. Arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) antaman lausunnon perusteella laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2011 alkupuolella. Lisätietoja: www.liikennevirasto.fi/pisara. ylitarkastaja Jussi Lindberg, Liikenneviraston rautatieosasto puh. 020 637 3820 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia