Helsingin ratapihan liikenteenohjausjärjestelmä uusittava – Helsingin alueen rataliikenteenohjausjärjestelmien selvitys valmis

​Etelä-Suomen ja Helsingin ratapihan liikenteenohjausjärjestelmissä on kuluneen vuoden aikana ollut runsaasti ongelmia. Tämän vuoksi Liikennevirasto käynnisti toukokuussa selvitystyön Helsingin alueen rautateiden liikenteenohjausjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta ja uusimisesta.

Selvitystyön päätavoitteena oli turvata nykyisten järjestelmien toimivuus niiden uusimiseen saakka, selvittää Helsingin ratapihan liikenteenohjausjärjestelmän uusiminen sekä arvioida Helsingin alueen järjestelmäkokonaisuuden tila ja tulevaisuus.

Liikenneviraston selvitystyössä arvioitiin nykyjärjestelmien luotettavuutta sekä niiden korjausten tarvetta ja aikataulua. Työssä määriteltiin myös ratapihan liikenteenohjauksessa käytettävän järjestelmän uusimishankkeen laajuus ja alustava toteutusaikataulu. Selvitystyö valmistui joulukuun alussa.

Tehostettua kunnossapitoa liikenteenohjausjärjestelmän uusimiseen saakka

Helsingin ratapihan liikenteenohjausjärjestelmän uusiminen kestää useita vuosia: tavoiteaika on noin 10 vuotta. Järjestelmän uusimisen edellytyksenä on Ilmala–Pasila–Helsinki-rataosuuden nykyaikaisen liikenteenhoitomallin ja sitä tukevan raiteistokaavion laatiminen. Tavoitteena on, että liikenteenhoitomalli on operaattorista riippumaton ja tukee osaltaan rautatieliikenteen avautumista kilpailulle.

Helsingin ratapihan liikenteenohjausjärjestelmän uusimisen ja uuden raiteistokaavion kokonaisrahoitustarve on noin 100 miljoonaa euroa.

Helsingin alueen liikenteenohjaus-, sähköradan kaukokäyttö- ja turvalaitejärjestelmien käytettävyys on varmistettava systemaattisella kunnossapito-ohjelmalla niiden uusimiseen saakka. Lisärahoitustarve on neljänä ensimmäisenä vuonna noin miljoona euroa vuodessa, mikä tarkoittaa noin 10 % lisäystä Helsingin alueen kunnossapitoon nykyiseen verrattuna.

Ohjausryhmä liikenteenohjausta ja kunnossapitoa varten

Liikennevirasto perustaa ohjausryhmän, joka käsittelee säännöllisesti rautatieliikenteen kokonaisuutta (liikenteenohjausta ja kunnossapitoa) kaikkien rautatieyritysten ja radanpidosta vastaavien urakoitsijoiden edustajien kanssa.

Rautatieliikenteessä on lisäksi otettava käyttöön rautatieliikenteen häiriötilanteiden ja muiden
poikkeamien hallintajärjestelmä. Liikennevirasto käynnistää toimenpiteet järjestelmän
toteuttamiseksi vuonna 2011.

Pisara-radan rakentamisella olisi merkittävät vaikutukset koko maan rautatieliikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden parantamisessa. Tämä korostuu erityisesti Helsingin ratapihan toimivuudessa, kun sen kaikki raiteet päättyvät tällä hetkellä asemalle.

Selvitys on kokonaisuudessaan ladattavissa liikenneviraston internetsivuilta osoitteesta http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf3/selvitys_helsingin_alueen%20_rautateiden_%20liikenteenohjausjarjestelmista_web.pdf.

Lisätietoja:
selvitysmies Petri Rönneikkö, Liikennevirasto, p. 020 637 3676.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit