Henkilöliikennetutkimuksesta suuntaviivoja liikennesuunnitteluun

Suomalaisten liikkumista ja matkustamista selvittävä valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus käynnistyy 1. kesäkuuta. Tutkimuksella haetaan osviittaa liikenneyhteyksien suunnitteluun ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella saadaan yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkoista väestöryhmittäin, alueellisesti ja eri aikoina. Tutkimukseen osallistuu yli 20 000 suomalaista, ja se tehdään puhelinhaastatteluina kesäkuusta 2010 toukokuulle 2011. Päivittäin haastatellaan noin 60 henkilöä. Mukaan on valittu on kaikenikäisiä suomalaisia eri puolilta maata. Henkilöliikennetutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden 2012 alussa. Tulokset antavat ajankohtaisen kuvan siitä, miten ja millä keinoin nykysuomalaiset liikkuvat, ja mitkä tekijät matkustustavan valintaan vaikuttavat. Edellisessä, vuosina 2004–2005 toteutetussa tutkimuksessa havaittiin henkilöautoilun lisääntyneen ja matkojen pidentyneen. Tutkimustulokset palvelevat liikenteen tilastointia ja liikenneyhteyksien suunnittelua. Tuloksia voidaan myös hyödyntää suunniteltaessa joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimia. Tällä kertaa tutkimuksessa selvitetään myös etätyön tekemistä ja lasten liikkumista. Tutkimukseen on valittu väestörekisteristä satunnaisesti yli 6-vuotiaita suomalaisia. Tällä tavoin pyritään saamaan tietoa tasapuolisesti kaikkien eripuolilla maata asuvien suomalaisten, myös lasten ja ikäihmisten, liikkumisesta. Edellisen liikennetutkimuksen tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.hlt.fi. Nyt käynnistynyt henkilöliikennetutkimus on järjestyksessä seitsemäs. Suomalaisten liikkumista on selvitetty aina vuodesta 1974 alkaen kuuden vuoden välein. Tutkimuksen teettää Liikennevirasto.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Liitteet & linkit