Husulan tunneli Haminassa suljetaan liikenteeltä

Haminan ohikulkutiellä valtatiellä 7 sattuneen palopostin rikkoutumisen takia tunneli suljetaan liikenteeltä.

Vuodenvaihteessa Husulan tunnelissa havaittu palovesiputken vuoto on johtanut siihen, että koko tunneli suljetaan turvallisuussyistä liikenteeltä perjantaina 2.1.2015 klo 21. Vuodon takia tunnelin palovesijärjestelmä on jouduttu sulkemaan, joka merkitsee tunneliin keskeisen turvallisuusjärjestelmä olemista pois käytöstä. Liikenne ohjataan Ruissalon ja Husulan eritasoliittymistä kiertotielle.

Valtatie 7 Haminan ohikulkutie on samalla osa E18 yhteyttä Turusta Vaalimaalle. Tämä 15 km tieosuus otettiin liikenteelle 17.12.2014, ja se sisältää kaksi tunnelia: Husulan 500 m ja Kolsilan 170 m pitkät tunnelit.

”Palovesijärjestelmässä on tapahtunut suunnitteluvirhe, joka aiheuttaa putken venttiilien jäätymisestä johtuvaa halkeilua ja siten vesivuotoa tunneliin. Palovesijärjestelmän kuntoon saattaminen on äärimmäisen tärkeää.  Vasta korjaustoimenpiteiden jälkeen liikenne voidaan turvallisesti päästää uudelleen Husulan tunneliin”, kertoo johtaja Pekka Petäjäniemi Liikennevirastosta.

Liikenne Husulan tunnelissa pyritään saamaan normaaliksi mahdollisimman pian.

”Pahoittelemme liikenteelle aiheutuvaa häiriötä. Kiertotie on käytössä n. 2 km matkalla ja se hidastaa hieman matka-aikaa. Tässä vaiheessa tunneli on suljettuna maanantaihin 5.1.2015 klo 21 saakka, jolloin liittimet vaihdetaan. Todennäköisesti palopostikaappeihin joudutaan myöhemmin tekemään myös rakenteellisia muutoksia, mikä aiheuttaa tunnelin sulkemisen uudelleen. On aivan keskeistä, että kaikki tunnelin turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saadaan korjattua ja testattua ennen tunnelin liikenteelle ottoa”, Petäjäniemi sanoo.

Lisätietoja:

Johtaja, Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto p. 029 534 3586

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa