Joensuun kehätiehanke valmistui

Neljä vuotta kestäneet parannustyöt Joensuun kehätiellä on saatu päätökseen. Käpykankaan ja Reijolan välillä kulkee nyt uusi nelikaistainen, eritasoliittymin varusteltu moottoritie.

Kehätiehanke käsitti kaksi osaa, joista pääurakka, Käpykangas–Repokallio-väli valmistui vuoden 2012 lopussa. Työt toisella, Repokallion ja Reijolan välisellä tieosuudella, on juuri saatu päätökseen.

Valtateistä 6 ja 9 muodostuva Joensuun kehätie on Pohjois-Karjalan vilkkain liikenneväylä. Se palvelee pitkän matkan liikenteen ohella paikallista liikennettä, sillä se on tärkeä kaupunginosien välinen liikenneyhteys sijaitessaan keskeisesti kaupunkirakenteen sisällä.

Hankkeessa parannettiin neljää entistä eritasoliittymää, sillä rampeilta puuttuvat erkanemis- ja liittymiskaistat. Lisäksi rakennettiin uudet eritasoliittymät Karjalankadun ja Karhunmäen kohdille. Muutos luo edellytyksiä liikenteen turvalliselle ja sujuvalle kulkemiselle.

Tehtyjen parannusten on arvioitu vähentävän kehätien onnettomuuksia puoleen. Kehätie parantaa myös katuverkon toimivuutta ja turvallisuutta, kun sujuva kehätie vetää aikaisempaa paremmin katuverkon liikennettä. Kehätien liikenne onkin kasvanut 40 % vuoden 2008 tilanteesta ollen nyt enimmillään jo yli 30 000 ajon./vrk.

Ajoneuvoliikenteen ohella parannettiin ja rakennettiin uusia kevyen liikenteen yhteyksiä noin 7 km ja rakennettiin meluesteitä lähes 8 km.

Tiehanke toteutettiin Liikenneviraston ja Joensuun kaupungin yhteisrahoituksella.

Tienrakennushankkeen lisäksi tiejakso Ylämylly - Niittylahti viitoitettiin moottoriväyläksi. Kaikkiaan kehätiestä muodostui näin ollen noin 26 kilometriä pitkä, osin nelikaistainen ja eritasoliittymin varusteltu moottoriväylätasoinen yhteys, jonka palvelutaso riittää vuosikymmenten ajan.

Lisätietoja: projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 0400 377 637, hannu.nurmi(at)liikennevirasto.fi

Lisätietoja hankkeesta saa internetissä www.liikennevirasto.fi/joensuunkehatie

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.