Joensuun kehätien parantaminen välillä Repokallio – Käpykangas alkaa

Liikennevirasto ja työyhteenliittymä ”TYL Joensuun kehätie” allekirjoittivat 25. helmikuuta urakkasopimuksen valtatie 6:n Repokallio - Käpykangas -tiehankkeen pääurakasta. Työt alkavat maaliskuun alussa.

Kevään aikana työt keskittyvät vanhan Nurmeksentien sillan purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Lisäksi aletaan rakentaa kokonaan uutta Pekkalan siltaa. Kesällä 2010 käynnistyy Käpykankaan alikulkukäytävien toteuttaminen sekä Karjalankadun eritasoliittymän rakentaminen. Kesän aikana rakennetaan myös Karsikon kiertoliittymä Pohjolankadun ja Kettuvaarantien liittymään. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2012. Hankkeen yhteydessä rakennetaan kehätielle toista ajorataa noin 6 km ja Karjalankadun kohdalle uusi eritasoliittymä, parannetaan 4 entistä eritasoliittymää ja rakennetaan noin 3 km uutta kevyen liikenteen väylää. Hankkeen yhteydessä rakennetaan kaikkiaan 23 uutta siltaa ja korjataan 7 vanhaa. Suurin silloista on Pekkalan uusi silta, jonka pituus on noin 450 m. Urakkasopimuksen mukainen hinta on noin 34 milj. euroa. Hankkeen suora työllistävä vaikutus on noin 500 henkilötyövuotta ja välillisesti yhteensä noin 1000 henkilötyövuotta. Osakkaina työyhteenliittymässä ovat Kesälahden Maansiirto Oy ja Destia Oy. Lisätietoja hankkeesta: www.liikennevirasto.fi/joensuunkehatie

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.