Joulun menoliikenne on alkanut

Joulunajan menoliikenne on alkanut. Eniten liikennettä tänään on kello 12–19.

Eniten liikennettä on Etelä-Suomen pääteillä: valtatiellä 3 Helsingistä pohjoiseen, valtatiellä 7 itään sekä valtatiellä 4 Lahteen ja sieltä edelleen Jyväskylään ja Mikkeliin. Ajonopeudet saattavat paikoin hidastua koska keliolosuhteet vaihtelevat paljon etelästä pohjoiseen. Etelä-Suomessa päätiet ovat pääosin paljaita ja kosteita; Kokkola - Lappeenranta-linjan pohjoispuolella sohjoisia ja lumisia. Maan itä- ja pohjoisosassa sataa lunta ja räntää.  Suurten kaupunkien lähialueille kertyy lyhyitä jonoja menoliikenteen vilkkaimpina tunteina. Pitkämatkaisen liikenteen lisäksi taajamien lähellä on paljon asiointiliikennettä koko viikonlopun ajan.

Liikennevirasto tiedottaa tieliikenteen häiriöistä joulun ajan matkailijoille liikennetiedotteilla, joita Radio Suomi ja monet muut radiot lukevat. Tietoa löytyy myös Liikenneviraston internetsivuilta. Tienkäyttäjän linja, p. 0200 2100, vastaanottaa tietoja teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista ympäri vuorokauden.

Liikennöitsijä VR tiedottaa joulunajan junaliikenteestä erikseen: http://www.vr.fi/fi/index/aikataulut/liikennetilanne/liikennetiedotteet.html.stx.

Lisätietoja:
Liikenneviraston tieliikennekeskus, p. 020 637 3330
liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, p. 0400 734 040
tiesää:
www.liikennevirasto.fi/tiesaa
kelikamerat:
www.liikennevirasto.fi/kelikamerat
häiriöt tieliikenteessä:
www.liikennevirasto.fi/liikennetiedotteet

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.