Jyrkkälän alikulkukäytävä otetaan käyttöön 13.9.2013

Turun Satamayhteys -hankkeeseen kuuluvan Suikkilantien ja Jyrkkälän liittymän rakennustyöt ovat loppusuoralla ja uusi Suikkilantien alikulkukäytävä otetaan käyttöön kevyelle liikenteelle perjantaina 13.9.2013

Samassa yhteydessä työnaikainen suojatie ja bussipysäkki Jyrkkälän Salen edustalla poistuvat käytössä ja Sataman suuntaan kulkeva ajoneuvoliikenne siirretään kulkemaan lopullista linjaansa kohti Uudenkaupunginradan alitusta. Myös Jyrkkälän nuorisotalon puoleinen linja-autopysäkki otetaan käyttöön lopulliselle paikalleen. Alla kuva käyttöön otettavista järjestelyistä.

Jyrkkälän alueen molempien liittymien liikennevalot tullaan ottamaan käyttöön lähiviikkojen aikana ja siitä tiedotetaan erikseen. Lisäksi Suikkilantiellä ja sen liittymissä suoritetaan syksyn mittaan runsaasti päällystystöitä, joten alueella autoilevia pyydetään noudattamaan varovaisuutta ja varautumaan kaistajärjestelyihin.

LISÄTIETOJA

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 0295 34 3608,
juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama. www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia