Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja pidätetty tehtävästään tutkinnan ajaksi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen päällikkönä toimivan Jyrki Karhulan epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen Kouvolassa 18.4.2015.

Liikennevirasto katsoo, että Karhulan epäilty rattijuopumusrikos vaikuttaa hänen edellytyksiinsä hoitaa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen päällikön tehtävää. Tämän vuoksi Liikennevirasto on päättänyt pidättää Karhulan virantoimituksesta vastuualueen päällikön tehtävän osalta asian tutkinnan ja oikeuskäsittelyn ajaksi.

Karhulan johtama liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue huolehtii liikennejärjestelmän toimivuuteen, liikenneturvallisuuteen, tie- ja liikenneoloihin, tienpitoon sekä julkisen liikenteen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä alueellaan.

Vastuualueen päällikön tehtäviä hoitaa virantoimituksesta pidättämisen aikana suunnittelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola.

Lisätietoja

Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, puh. 029 534 3018

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa