Kääntyminen Kehä III:lta Vanhalle Nurmijärventielle muuttuu 3.5.2010

Lännestä Kehä III:lta ei ole mahdollista kääntyä Vanhalle Nurmijärventielle 3.5.2010 alkaen (kartassa nro 3). Muutos on lopullisen tiesuunnitelman mukainen järjestely. Kääntyminen Vanhalle Nurmijärventielle Kehä III:lta idän suunnasta tultaessa on edelleen mahdollista. Samoin Vanhalta Nurmijärventieltä pääsee kääntymään Kehä III:lle sekä itään että länteen. Korvaava yhteys Kehä III:lta lännestä: kääntyminen Hämeenlinnanväylälle etelään ja kulku Martinkylän eritasoliittymän kautta Vanhalle Nurmijärventielle. Vaihtoehtoisesti Vanhalle Nurmijärventielle pääsee lännestä Kehä III:lta tultaessa myös Martinlaakson/Myyrmäen liittymästä Raappavuorentien ja Martinkyläntien kautta. Kehä III:lla käyttöön kiertotie Vantaankosken eritasoliittymässä otetaan käyttöön rakennusaikainen ramppi idästä Kehä III:lta Hämeenlinnväylälle Helsingin suuntaan mentäessä (kartassa nro 1). Uusi ramppi on käytössä 30.4.2010. Samalla vanha ramppi ja sen liikennevalot poistuvat käytöstä. Kehä III:lla Vantaankosken eritasoliittymän kohdalla otetaan vaiheittain käyttöön kiertotie 5¬–7.5.2010 (kartassa nro 2). Käytössä on edelleen kaksi kaistaa sekä idän että lännen suuntaan. Kiertotiejärjestelyt ovat käytössä kevääseen 2011 asti. Kiertotiellä on käytössä nopeusrajoitus 50km/h. Muutokset liittyvät Kehä III -parannushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa uusitaan Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n liittymän järjestelyt ja korvataan taso- ja liikennevaloliittymät eritasoliittymillä välillä Vantaankoski–Pakkala. Liikennevirasto kehottaa autoilijoita varovaisuuteen muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi. Lisäksi toiveena on, että autoilijat kiinnittävät erityistä huomiota parannushankkeen alueella käytössä oleviin alennettuihin nopeusrajoituksiin.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit