Kehä III:n Isontammentien alikulku suljetaan ajoneuvoliikenteeltä

Vantaankoskella sijaitseva Isontammentien alikulkukäytävä suljetaan 16.8.2010 ajoneuvoliikenteeltä. Samalla myös poistuu ajoneuvoyhteys tultaessa Kehä III:lta lännestä Isontammentielle. Kevyenliikenteen yhteys säilyy. Korvaava ajoneuvoyhteys Kehä III:n eteläpuolelle kulkee Martinkyläntieltä, nykyisen Sanomalan parkkipaikan kautta.

Vantaankosken koulun kulkuyhteys toimii Isontammentien pohjoispuolelle rakennetun uuden kadun kautta. Isontammentieltä Kehä III:lle länteen oleva liittymä säilyy.

Muutokset liittyvät Kehä III -parannushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa uusitaan Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n liittymän järjestelyt sekä korvataan taso- ja liikennevaloliittymät eritasoliittymillä välillä Vantaankoski–Pakkala. Liikennevirasto kehottaa autoilijoita varovaisuuteen muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi.

Lisätiedot:

Mikko Ratia
työmaainsinööri
Niska & Nyyssönen Oy
puh. 040 723 0670 

Antti Koski
projektipäällikkö
Liikennevirasto
puh. 020 637 3546

www.liikennevirasto.fi/keha3

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia