Kehä III:n parannustyöt käynnistyvät Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä

Kehä III:n parannushankkeeseen kuuluva, Lahdenväylän ja Porvoonväylän välin kattava urakka käynnistyy ensi viikolla. Liikennevirasto ja tarjouskilpailun voittanut YIT Rakennus Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen perjantaina 31.1.2014. Urakkahinta on 42 miljoonaa euroa.

Vuosien 2014–2016 aikana tehtävässä urakassa rakennetaan kolmannet kaistat Lahdenväylän (valtatie 4) ja Porvoonväylän (valtatie 7) välille.

– Lisäksi Kehä III:lle rakennetaan eritasoliittymä Länsimäentien kohdalle, ja Porvoonväylän liittymään rakennetaan uusi ramppi, jotta lännestä Kehä III:a tulevat pääsevät jatkamaan Porvoonväylälle ilman pysähdystä liikennevaloihin. Samalla viimeisetkin kehätien liikennevalot poistuvat E18-tieosuudelta, mikä edesauttaa liikenteen sujuvaa kulkua tällä tärkeällä kansainvälisellä yhteydellä, projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta kertoo.

Syksyllä 2016 valmistuvaan urakkaan kuuluvat myös liikenteen hallintajärjestelmän luominen valtatie 7:lle Kehä III:n ja Porvoonväylän välille sekä melusuojausten rakentaminen Kehä III:n varrelle. Lisäksi Vantaan Länsimäentielle rakennetaan kiertoliittymä sekä rampit valtatie 7:lle Helsingin suuntaan.

Työt lähtevät käyntiin lähiviikkoina

Kehä III:n parannustyö tulee tulevan kahden ja puolen vuoden aikana näkymään tienkäyttäjille poikkeuksellisina kaistajärjestelyinä sekä paikoin myös alennettuina nopeusrajoituksina. Työt alkavat ensi viikolla liikennejärjestelyillä pienemmissä kohteissa.

– Lähiviikkojen aikana työt aloitetaan Hakunilan eritasoliittymän kohdalla ja siitä itään päin rakennettavalla uudella Länsimäentien eritasoliittymällä. Länsimäentien eritasoliittymän rakentaminen aloitetaan massanvaihdolla, ja molemmissa kohdissa tullaan tekemään liikennejärjestelyitä, kertoo urakan työpäällikkö Mikko Sipiläinen YIT:ltä.

– Poikkeavat liikennejärjestelyt tehdään urakan aikana tienkäyttäjille selkeiksi, jotta liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Myös kevyen liikenteen kulkuyhteyksistä huolehditaan koko urakan ajan, Sipiläinen jatkaa.

Kehä III on yksi Suomen vilkkaimmista teistä, jolla kulkee arkisin noin 60 000–70 000 autoa. Väylän ongelmana ovat olleet päivittäiset ruuhkat, mihin parannushankkeessa pureudutaan.

– Erityisesti yhteydet Porvoonväylältä Kehä III:lle tulevat urakan myötä paranemaan, Sipiläinen korostaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antti Koski, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3546, antti.koski(at)liikennevirasto.fi
Työpäällikkö Mikko Sipiläinen, YIT Rakennus Oy, puh. 050 390 0910, mikko.sipiläinen@yit.fi 

Vuosina 2013–2016 Kehä III:n sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Työt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakkaan. Lentoasemantien alueen rakentaminen käynnistyi elokuussa 2013 ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakan rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2014. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016. www.liikennevirasto.fi/keha3.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia