Kehäradan itäisen avoradan rakentaminen alkaa

Kehäradan itäisen avorataosuuden rakennusurakkasopimus on allekirjoitettu. Urakoitsija on Destia Oy, Etelä-Suomi.

Urakka-alue on Kehäradan tunnelin itäiseltä suuaukolta Talvikkitien ylitse pääradan ylittävälle sillalle. Urakka sisältää avorataosuuteen kuuluvat sillat, maanrakennustyöt, Leinelän aseman rakentamisen sekä ympäristö- ja katutöitä. Ympäristötöihin sisältyy Kylmäojan siirto ja luonnonmukaistaminen.

Maanrakennustöihin sisältyy louhintaa, josta aiheutuu ympäristöön tärinää, melua ja kivipölyä. Myös raskas työmaaliikenne lisääntyy Koivukylänväylällä.

Työt alkavat 1.8.2011 ja valmistuvat kesäkuussa 2013.

Urakkahinta on 14,4 miljoonaa euroa (alv 0).

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä ja pyrimme tekemään työt siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Kehärata otetaan käyttöön vuonna 2014.

Lisätietoja: Liikennevirasto, projektipäällikkö Maija Salonen, p. 020 637 3834

Kehäradan infopuhelin 040-749 4040

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa